(Last Updated On: 15. marts 2019)

Peter Qvortrup Geisling kickstartede debat om ny sundhedspolitik

»Brug den natur I har, det giver mindre stress« sagde Peter Qvortrup Geisling til de fremmødte stevnsboere.

Strøby Egede: Hvis det er sundt at grine, så fik de godt 70 deltagere i Stevns Kommunes borgermøde om sundhed, en veloplagt dosis humor af tv-læge Peter Qvortrup Geisling.

Lørdag den 9. marts satte fagfolk, politikere og borgere sig sammen i grupper for at komme med visioner om den fremtidige sundhedsindsats.

Den mentale sundhed

Kommunens Social- og Sundhedsudvalg besluttede sidste forår, at Stevns skal have en ny sundhedspolitik.

Derfor havde politikere og embedsværk sat borgerne stævne for at drøfte seks pejlemærker, som satte fokus på fælles ansvar, børn, unge, tobak, alkohol og mental sundhed.

Det sidste punkt blev fremhævet af tv-lægen, og var også det som blev arbejdsgruppernes favorit.

– Hvis jeg skal pege på en markant nyskabelse i indholdet af den kommende sundhedspolitik, så er det enigheden om at fokuserer på den mentale sundhed, siger Henning Urban Dam Nielsen (S), som er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Sundhed! Ny religion?

Peter Qvortrup Geisling fremhævede Stevns som “firstmover” med det kommunale initiativ, og sagde gentagne gange, at Stevns havde det oplagte naturmiljø for et sundt liv.

– Men hvad er sundhed? spurgte han og svarede, at det nærmest var blevet en ny religion i Danmark.

– Historisk er det gået fremad, mænd lever 40 år længere end i 1855, og nu kan jeg se, at kvinderne tænker “Uha”, lød en af mange underfundige kommentarer fra tv-lægen.

Ulighed i sundhed

Peter Qvortrup Geisling krydrede sit seriøse oplæg med humor, og konstaterede at der var store skævheder i Danmarksbillede med f.eks. seks års forskel i levealder mellem Gentofte og Lolland, hvor Lolland var taberen.

– Så der er ulighed i sundhed, det slipper I ikke udenom, og det må I se på, foreslog han forsamlingen.

Økologiske grøntsager

At Danmark knækker sundhedsmæssigt, og at det skaber problemer i samfundet, var en af de problemstillinger, som tv-lægen understregede, men han aflivede også at overvægt per definition medfører sygdom.

– Sundhedshysteri. Lad være med det. Økologiske grøntsager er ikke alene løsningen på et bedre liv, glem det. Psykisk arbejdsbelastning er farligere end at undlade at spise grønt.

Peter Qvortrup Geisling smed også faktatal i grams: Rygning forkorter livet med tre-fire år for både mænd og kvinder, lød det, mens han viste en morsom bid fra en journal om en kol-patient:

“Patienten har været gift i 18 år, men er i behandling for dette.” stod der i den kiksede rapport.

De unges stemme

I borgermødet deltog også repræsentanter fra Ungdomsrådet, som blev oprettet i Stevns Kommune i 2010.

De unge fokuserede i deres oplæg på to pejlemærker, om fællesskab, uddannelse og job, samt om bedre mental sundhed og trivsel.

– Vores oplæg blev godt modtaget, og vi fik megen positiv feedback, og vi fik talt med en masse folk, siger Jacob Larsen på 16, som er med i Ungdomsrådet.

– Jeg håber på, at den nye sundhedspolitik styrker et stærkere fællesskab og øger samarbejdet mellem skoler og foreninger. Så kan vi unge få flere muligheder for socialt fællesskab uden overdrevet alkohol. Det kunne bl.a. være at sportsforeninger og andre kom og præsenterede hvad de kunne tilbyde. Det vil der være forebyggelse i, siger Jacob Larsen.

Ansvar går begge veje

I den anden ende af aldersskalaen er 72-årige Preben Jørgensen, som både var glad for Geislings oplæg, og kommunens initiativ.

– I vores gruppe talte vi meget om stress og belastning på arbejdsmarkedet, som er steget voldsomt. Vi er bekymrede for om de unge kan holde til det, med udsigten til sen pensionsalder, siger han.

– Jeg forventer, at der kommer en synlig sundhedspolitik, så man f.eks. ved hvad man kan forvente hvis man udskrives fra sygehus og kommer hjem til kommunen. Ansvaret går jo begge veje, den enkelte har ansvar for sit eget liv, men kommunen har også ansvar for bl.a. genoptræning, hvis det er aktuelt, lyder det fra Preben Jørgensen.

Alle input samles

Sundhedskonsulent Denni Pedersen, som var med til at tilrettelægge borgermødet, fortæller, at de mange input nu samles.

– Både dem fra borgermødet, mødet med Ungdomsrådet og vores møder med fagcentre og fagudvalg, siger hun.

Alt dette bliver præsenteret for kommunalbestyrelsen på et temamøde den 28. marts, hvor politikerne skal sætte en retning for, hvad der skal arbejdes videre med.

– Vi arbejder på at have et udkast til en sundhedspolitik klar inden sommerferien, og når udkastet er godkendt, skal vi have en høringsproces inden den endelige godkendelse, lyder det fra Denni Pedersen.

Ny sundhedspolitik i år

Henning Urban Dam Nielsen tror på, at der ligger en ny sundhedspolitik inden nytår 2020.

– Selv om borgermødet prioriterede den mentale sundhed og det strukturelle højt, så glemmer vi ikke basale områder som rygning og alkohol, og slet ikke i forhold til børn og unge under 18 år, siger udvalgsformanden og fortætter:

– Der bliver ikke tilført nye ressourcer, men vi vil fokuserer på de eksisterende midler, se hvor de gør den største forskel og hvordan de bruges bedst muligt. Her vil både børn, unge og ældreindsatsen blive drøftet, slutter han.

sky

Skriv en kommentar