(Last Updated On: 11. november 2021)

Kommunaldirektør: Fuldstændig garanti for valghemmelighed

Af: Klaus Slavensky

KV21: En borger fra Hårlev har henvendt sig til Stevnsbladet med en tvivl om hans kryds på stemmesedlen bliver behandlet ifølge reglerne om direkte og hemmelige valg.

Alt i samme kuvert

Christian Frederik Jensen fra Hårlev har benyttet det rullende valgsted, valgbussen, hvor han fik udleveret en gul og en blå stemmeseddel til henholdsvis kommunal- og regionalvalg.

Han blev bedt om at underskrive en kvittering for at have stemt, hvor han skulle fremvise sundhedskort og opgive navn og adresse.

– Da jeg havde stemt og givet disse oplysninger så jeg, at sedlen med min underskrift på at have stemt, blev lagt i en A-5 kuvert sammen med mine stemmesedler og lukket med tape, fortæller han, og fortsætter:

– Jeg han undrer mig over, hvor valghemmeligheden ved stemmeafgivelse blev af, da både stemmeseddel og hans attest med navn og cpr.nr. blev lagt i samme kuvert?

Adskilles på valgdagen

Stevnsbladet har forelagt vælgeroplevelsen for Stevns Kommunes kommunaldirektør Henrik Nielsen.

– Det foregår efter samme principper som for brevstemmer, som i øvrigt er ens i alle landets kommuner. Helt lavpraktisk betyder det, at når man brevstemmer fra valgbussen, så bliver vælgerens følgebrev lagt i en yderkonvolut sammen med kuverterne med stemmesedlerne til både regionsvalget og kommunalvalget. De bliver så sendt til pågældende vælgers valgsted, forklarer Henrik Nielsen, der selv har benyttet brevstemme flere gange.

Kommunaldirektøren oplyser videre, at når selve valghandlingen er afviklet, dvs. efter kl. 20 på selve valgdagen, bliver yderkonvolutten, følgebrevet og de to kuverter med stemmesedler adskilt og fordelt i særskilte bunker. Herigennem sikrer man, at det ikke vil være praktisk muligt at sammenholde de afgivne stemmer med borgerens oplysninger på følgebrevet, når de to kuverter med stemmesedler efterfølgende bliver åbnet, og de afgivne brevstemmer bliver optalt sammen med de øvrige afgivne stemmer.

– Så det hele blive adskilt, og der er ingen mulighed for at henføre navn til stemmesedlen. Der er således fuldstændig garanti for valghemmelighed, fastslår Henrik Nielsen, der også tilføjer, at opsprætningen af yderkonvolutten faktisk sker, inden den kommer ud på valgstederne. Det gør den, fordi Borgerservice skal tage stilling til, om brevstemme er afgivet korrekt, dog uden at der sker en åbning af konvolutterne, hvori brevstemmerne befinder sig. Det kan således heller ikke i denne del af processen ske, at vælgerens valghemmelighed bliver kompromitteret, lyder det fra Henrik Nielsen.

Christian Frederik Jensen takker for forklaringen, men undrer sig fortsat over, at yderkonvolut med følgebrev ikke kan sendes adskilt fra selve stemmesedlerne, så man er helt sikker på at krydset er sat anonymt.

Fakta:

Her er valgbussen i denne uge

Onsdag den 10. november

  • Kl. 10:00-15:00, rådhuset
  • Kl. 15:30-18:00, Strøby Egede, Solgårdsparken

Torsdag den 11. november

  • Kl. 10:00-20:00, rådhuset

Fredag den 12. november (brevstemmer slutter)

  • Kl. 9:00-16:00, rådhuset

Skriv en kommentar