(Last Updated On: 15. juni 2021)

Til borgmesteren i Stevns Kommune

En del borgere på Cypresvej har gentagne gange kontaktet formanden for teknisk udvalg med orientering om, at vejforholdene siden 1972 ikke har set en asfaltmaskine. Eller en formand.

Daværende entreprenør gik fallit og manglede at gøre vejen færdig med belægning.

Vi har tostrenget kloak. Nedsunkne vejbrønde, kantsten til opretning, store lunker i vejen til regnvand, fortovet har gentagne gange været gravet op til kabler, naturgas, fibernet og så videre.

Vi har betalt ejendomsskatter siden indflytning i 1972, så vi ser frem til at få udbedret vejen, ligesom Pinjevej, der hvor din tidligere kollega bor.

Med venlig hilsen

John Trap
Cypresvej 10
Strøby Egede

Skriv en kommentar