(Last Updated On: 15. september 2020)

Henning Urban Dam Nielsen (S):

I Socialdemokratiet peger vi på at sætte skatten op. Det er en vanskelig beslutning, men den er nødvendig. Det handler om, også i fremtiden, at være en kommune med gode arbejdsvilkår for de ansatte, kvalitet i vores velfærdstilbud, gode vilkår for erhvervslivet, muligheder for udvikling, at være en attraktiv bosætningskommune og meget mere.

Så vil nogen sige, at det jo er borgerne, der finansierer det. Til det er svaret ja – men svaret er også, at det der opkræves i skat, går tilbage til borgerne igen. I Socialdemokratiet ser vi det som en investering i den enkelte og i vores fællesskaber. En model, som jeg er stolt af at være en del af.

Line Krogh Lay (R):

Man kunne selvfølgelig vælge det alternativ, at rundbarbere service yderligere. Personligt og partimæssigt har jeg svært ved at stå inde for at sænke niveauet yderligere. Derfor har vi peget på at tage det nødvendige skridt for at fremtidssikre kommunen økonomisk og holde hånden under service.

Selvom skattestigninger ikke er min livret, ville jeg ikke kunne se mig selv i spejlet, hvis jeg skulle ud at finde op mod 40 mio. på service de kommende år på især ældreområdet.

Hvis vi skal begynde at lave forbedringer, er en skattestigning ikke nok i sig selv, og jeg er ikke til sinds at lave den øvelse en gang til. Derfor kræver det fremtidige investeringsprojekter, som kan skabe flere indtægter til kommunen på anden vis, hvis vi skal lave forbedringer. Det kræver intelligent tænkning i forhold til f.eks. turisme, erhverv og bosætning.

Jan Jespersen (EL)

Flertalsgruppen har sagt, at de i år er klar til at hæve skatten med 1%, det gør det jo lettere at få enderne til at nå sammen. Men hvor ville det ha´ været dejligt, hvis den stigning var kommet sidste år, det havde været rettidig omhu. For som det ser ud lige nu kommer denne forsinkelse til at koste de Stevnske skatteyderne 20 millioner.

Enhedslisten har gennem alle årene været imod serviceforringelser, og i stedet ønsket serviceforbedringer på de borgernære områder. Sådan er det stadig, der er mange områder, hvor den service kommunen tilbyder er langt under lavmålet. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Enhedslisten vil som altid udfordre servicerammen, og vil med budget 2021 synliggøre, hvordan servicen kan forbedres på nogle af de dårligst stillede borgernære områder.

Varly Jensen (DF):

Det er usandsynligt, at vi ikke kan få pengene til at slå til. Det kræver bare omfordeling. F.eks. kunne vi i forbindelse med byggeriet af den nye Stevnshal lade være med at lave en skydebane og lade være med at bruge penge på et køkken, som alligevel ikke står færdigt. Blot for at nævne et par eksempler ud af rigtig mange.

I siger, at alle partier kan være med, hvis man er enig om rammerne. Dem fik vi oplyst den 3. september.

Det er en katastrofe, at I sætter skatten op, men held og lykke med det.

Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns):

I 18 år har jeg hørt at nu er der skåret ind til benet og vi kan ikke mere.
Sagen er den, at der aldrig har været flere penge i det kommunale budget, fordi det kommunale budget opskrives automatisk sammen med pris- og lønudviklingen.

Så når man mener at have problemer med at holde budgetterne, så er det fordi vi bygger mere og mere på, også uden for de kerneområder, som kommunerne skal løse.

Det siddende flertal har på 4 år drænet kassebeholdningen med ca. 100 mio. kr. og sat skatten op, således at stevnsboerne skal hive ca. 40 mio. kr. op af lommerne hvert år.

Nyt Stevns mener, at det er en forpligtigelse at omkostningseffektivisere den offentlige sektor, der er nemlig kun erhvervslivet til at betale. Og i en tid, hvor Coronapandemien presser erhvervslivet og eksportvirksomhederne, er det helt afgørende, at de offentlige udgifter holdes i ro.

Mikkel Lundemann Rasmussen (K)

2021 bliver ikke et konservativt drømmebudget.

Vi har ikke haft heldet på vores side, hvad angår tilskud fra staten og udligningsreformen.

2021 budgettet bliver med alt sandsynlighed meget lig 2020 budgettet, hvad angår serviceniveauet – blot med en skattestigning. En skattestigning som vi ikke er fan af – det tror jeg ikke, at der er nogen, som er i tvivl om.
Men hvor vi i stedet for at skubbe os væk fra flertallet har valgt at bide os fast i bordkanten og opnå et fælles resultat – fordi vi er borgerlige stemmer, der arbejder.

Vi ser også frem til de fortsatte forhandlinger – hvor vi fra konservatives side vil have fokus på at holde udgifterne mest muligt nede. Vi er også klar på at se på balancekataloget, samt tage midler op af kassebeholdningen – som stadig er stor, sammenlignet med resten af landets kommuner.

Bjarne Nielsen (V):

Venstre er blevet beskyldt for at kaste håndklædet i ringen, at vores politik er ganske usynlig i det stevnske landskab, på trods af der ligger et alternativt flertal lige for næsen af os.

Undskyld mig, men vi sidder som en del af flertalsgruppe, med borgmesterposten og to udvalgsformandsposter og er enige om det økonomiske grundlag for budget 2021. Hvorfor så søge et alternativ, hvis ønsker for budget 2021 er at gennemføre besparelser for enhver pris?

Venstre har ikke og påtænker heller ikke i fremtiden at kaste håndklædet i ringen, vi er klar til at kæmpe borgernes kamp og ønsker på ingen måde en fremtid, baseret på nedskæringer og forringede vilkår, hvis det på nogen måde kan undgås.

Skriv en kommentar