(Last Updated On: 6. april 2021)

Enhedslisten fik skubbet til en flertalsbeslutning om at være positiv hvis Folketinget beslutter at hjælpe børn fra Lesbos

Af Klaus Slavensky

Jan Jespersen (Ø) stillede forslag om at Stevns modtog flygtningebørn fra Lesbos. Line Krogh Lay (R) forsøgte at overtale Enhedslisten til et kompromisforslag fra borgmesteren. (Arkivfoto)

Politik: Det er ikke hver dag, at de stevnske politikere drøfter udenrigspolitik, og da Enhedslisten foreslog at sende en tilkendegivelse til regeringen om, at kommunen var villig til at modtage uledsagede flygtningebørn, blev der gang i debatlysten på kommunalbestyrelsesmødet den 25. marts.

15 kommuner: Ja

Da Europas største flygtningelejr på den græske ø Lesbos, i 2020 brændte ned, måtte 12.000 mennesker endnu en gang flygte for deres liv.

I dag er der over 5.000 uledsagede børn i den nye Kare Tepe-lejr, og 11 EU-lande har vedtaget, at de gerne vil modtage børn fra lejren, og over 600 børn er kommet i sikkerhed i lande som Tyskland, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Portugal og Finland.

I oktober 2020 sendte politikere fra 18 kommuner i Danmark denne opfordring til regeringen: »Danske kommuner vil og kan tage imod børn fra den nedbrændte Moria-lejr i Grækenland. Nu mangler vi bare regeringens opbakning. Børnenes statsminister må træde til«.

I dag har 15 kommuner sagt ja til at tage imod uledsagede børn fra Lesbos, såfremt de opnår asyl i Danmark, men regeringen og et flertal i Folketinget afviser, og mener, at Danmark bør hjælpe i nærområderne.

Ø: Signal til regeringen

Jan Jespersen fra Enhedslisten mener, at flygtningebørnene i øjeblikket lever et liv i limbo, og derfor bør Stevns Kommune vise »solidarisk hjerterum.«

– Børnene mangler alt. Deres tidligere hjem er brænd ned. De lider, har ikke mad, vand, lægehjælp, skolegang og mangler hel basal tryghed. Vi bør som med medmennesker strække os langt for at børnene skånes for at opleve endnu mere desperation, lød hans begrundelse for at Stevns skulle tilslutte sig andre kommuners signal til regeringen.

Forslaget affødte stor talelyst fra samtlige partier, og blev kommunalbestyrelsesmødet længste debatpunkt, hvor et flertal fandt at udenrigspolitiske emner kun hørte til i Folketinget.

Nej til udenrigspolitik

Borgmester Anette Mortensen (V) stillede hurtigt et ændringsforslag om, at det ikke var et kommunalt anliggende, men hvis Folketinget henvendte sig, så var Stevns klar til at hjælpe.
Dansk Folkepartis Janne Halvor Jensen sagde straks, at DF på ingen måde kunne tilslutte sig dette.

De radikales Line Krogh Lay havde til gengæld sympati for at Enhedslisten rejste sagen.

– Der er forfærdelige forhold for børnene, men vi bør hjælpe i Grækenland. Jeg er enig med Anette (Mortensen) om at sende et signal, der siger, at vi vil påtage os et ansvar hvis det pålægges os, sagde hun og opfordrede Enhedslisten til at indgå et kompromis med flertalsgruppen.

Thomas Overgaard (S) tog afstand fra, at kommunalbestyrelsen skulle forhold sig til udenrigspolitiske emner, men sagde også:

– Ender de stakkels børn på Stevns, så tager vi også et ansvar.

Flemming Petersen fra Venstre, Mikkel Lundemann Rasmussen fra konservative og Mogens Haugaard fra Nyt Stevns var blandt andre politikere, som også afviste at behandle udenrigspolitiske emner, men tilkendegav under den efterfølgende afstemning at ville påtage sig et kommunalt ansvar.

Ja, hvis …

Enhedslistens to stemmer, Jan Jespersen og Sejer Folke, blev således de eneste som støttede eget forslag, DF stemte mod, mens kommunalbestyrelsens øvrige 15 medlemmer stemte for borgmesterens forslag til protokollering:

”Det rejste spørgsmål er ikke af kommunalpolitisk karakter, men et anliggende for Folketinget. Såfremt Folketinget vælger at tage imod børnene fra Lesbos er Stevns Kommune klar til at løfte sin del af opgaven.”

Skriv en kommentar