(Last Updated On: 14. juni 2022)

Godt 4,5 hektar jord bliver i disse dage undersøgt af arkæologer fra Museum Sydøstdanmark.

Se billederne, bl.a. med udgravningsleder Michala Haarding Larsen, som viser afmærkningerne for adskillige stolpehuller, hvor et hus engang har stået. (Fotos: Rikke Michael Hansen):

Store Heddinge: De seneste par måneder har adskillige jordbunker rejst sig på markerne ud til Overdrevsvej og Tranebærvænge.

Det er Museum Sydøstdanmark, som siden den 28. marts i år har foretaget arkæologiske udgravninger i forbindelse med planerne om etablering af nyt boligområde beliggende ved Overdrevsvej ud mod Rødvigvej.

Forundersøgelsen, der fandt sted i januar, viste dog, at der også var noget at komme efter på nabomarkerne, så derfor har museets folk gravet ud over selve det område, som lokalplanen omfatter og videre langs Tranebærvænge.

Flere små landsbyer

Udgravningsleder Michala Haarding Larsen fortæller, at der er en del stolper efter huse og andre bebyggelser, som tyder på, at her kan have ligget små landsbyer bestående af to huse eller mere.

– Stolpehullernes placering fortæller os noget om konstruktionen og dermed typologien. Bebyggelserne er formentlig fra både jern- og stenalderen. Vi har blandt andet fundet et Ragnesmindehus, fortæller Michala Haarding Larsen.

Hun forklarer videre, at to rækker af tagbærende stolper er tidstypisk for bronzealderen, mens huse med en række af tagbærende stolper i midten og vægge i siderne er typisk for stenalderen. Begge slags konstruktioner er fundet i udgravningen.

Der er også fundet områder med brændt flint samt keramikstykker og forskellige dele af stenredskaber såsom økser, mejsler og skrabere:

(Fotos: Rikke Michael Hansen)

Perioden for de forskellige fund af huse, gruber og redskaber forventes at høre til bondestenalder, bronzealder og jernalder. Kulstof 14-prøver skal fastlægge dateringen.

Stort udgravningsområde

Udgravningens størrelse på omkring 4,5 hektar er ifølge Michala Haarding Larsen relativt stor for Stevns. De områder, hvor jordbunkerne ligger i øjeblikket, skal også undersøges, og gravearbejdet forventes at fortsætte sommeren over.

Er man nysgerrig på det store gravearbejde, svarer museumsfolkene meget gerne på spørgsmål, hvis man lægger vejen forbi udgravningen. Arkæologerne har mandskabsvogn og parkering ud til Overdrevsvej.

Til gengæld skal man være varsom med at gå rundt i udgravningen på egen hånd. Både af hensyn til egen sikkerhed, for der kan være dybe huller at falde ned i, og desuden kan man nemt risikere at få ødelagt både fortidsfund samt de udgravninger og afmærkninger, som museumsfolkene arbejder med.

En lokalplan 208, somomhandler et boligbyggeprojekt ved Overdrevsvej med lige under 100 boliger, har netop været i otter ugers høring i perioden fra 8. april til 3. juni.

Tilbage i 2006/2007 har lokalplan 83 været sendt i høring, omhandlende boligområdet ‘Overdrevsvej Syd’, Store Heddinge, der ligger på den modsatte side af Overdrevsvej. Lokalplanen for området blev godkendt af kommunalbestyrelsen i februar 2007.

Udgravninger, som Museum Sydøstdanmark i øjeblikket gennemfører, foregår på begge områder.

Tre nye vejnavne

I forbindelse med lokalplan 83 har Plan, Miljø og Teknikudvalget nyligt besluttet sig for tre nye vejnavne: Røllikevej, Høgeurtvej og Kodrivervej; navne efter planter som hører til overdrevets plantesamfund, og som alle findes på Stevns.

Lokalplanen omfatter et ca. 5.7 ha stort område og her skal opføres 95 huse, heraf 71 tæt-lav rækkehuse i en etage og 6 punkthuse i to etager med 4 lejligheder i hver. Området er forsynet med en primære vejforbindelse og to mindre sideveje.

Det foreslås af den primære vejforbindelse og de to mindre veje får . Ejeren har ikke selv forslag til vejnavne og tilslutter sig at vejene får navne efter planter, som hører til overdrevets plantesamfund.
rmh

Skriv en kommentar