(Last Updated On: 10. februar 2020)

Det kom som en tyv om natten, og overraskede os alle. Og som de fleste andre partier på Stevns, er vi i Enhedslisten meget frustreret over regeringens udligningsudspil.

Set med vores øjne er der flere ting, der er gået galt under fabrikationen af regeringens udligningsudspil.

Jeg vil nævne tre væsentlige faktorer, som gør, at vi på Stevns rammes helt urimeligt.

For det første:

Regeringen tager fejl, når de siger, at der er 34 rige kommuner her i landet. I Enhedslisten kan vi kun få øje på et par håndfulde, der kan bidrage positivt til ensartning af velfærd i alle landets kommuner.

For det andet:

Der er ikke afsat nok penge til udligning. De 500 millioner, som regeringen vil lægge i udligningspuljen, er slet ikke nok. Der skal meget mere til, hvis regeringen virkelig ønsker at give alle kommunerne lige mulighed for at tilbyde borgerne en forventelig og rimelige velfærd.

For det tredje:

Der er noget galt med nogle af de kriterier, der lægger til grund for regeringens beregninger. F.eks. den med, at almennyttige lejeboliger tæller dobbelt i forhold til privatejede lejeboliger. Et kriterium, der vil ramme Stevns og mange andre små landkommuner. Et forhold, som vil fastholde det skævvredne forhold, der allerede eksisterer mellem land og by.

I Enhedslisten Stevns synes vi, at regeringens udligningsudspil er fuldstændig urimeligt. Derfor arbejder vi også i tæt sammen med vores kommunalpolitiske ordfører på Christiansborg for at få ændret omtalte forhold.

Hvis ikke udligningsudspillet ændres, inden det bliver en vedtaget reform, må vi blot konstatere, at regeringen åbenbart ikke tør tage de skridt, der skal til, for at giver alle landets kommuner samme muligheder.

Det havde været rart med et kinderæg (hele tre ting), men udligningsudspillet, som det foreligger, er en ”Ommer”

Jan Jespersen, Enhedslisten
Kommunalbestyrelsesmedlem

Skriv en kommentar