(Last Updated On: 19. maj 2020)

Den politiske aftale om en udligningsreform løser ikke Stevns økonomiske udfordringer. Det må vi desværre konstatere.

Det er ærgerligt, at der ikke er bedre muligheder for at udvide kommunernes serviceloft. DF prøvede at få en formulering med om, at serviceloftet som minimum skulle følge den demografiske udvikling, således at loftet eksempelvis kan udvides, hvis en kommune får flere ældre. Men det ønske blev afvist.

Der var uenighed om, hvor mange penge kommunerne må bruge på borgernær velfærd. Jeg havde gerne set, at en større aftale om kommunaludligning var endt med, at flere ældre og udsatte grupper rent faktisk ville opleve konkrete forbedringer i deres hverdag. Men det får borgerne desværre ikke med denne aftale.

Kommunerne, herunder Stevns kommune, kan meget vel havne i den situation, at selvom de får tilført nogle få ekstra kroner, at så må de ikke bruge mere på kommunal service.

Men når det er sagt, så er det naturligvis godt, at aftalen går nogenlunde i nul for Stevns kommune. Det har fra starten af været meget besynderligt, at opleve hvordan mange af de andre kommuner i Region Sjælland stod til at få økonomisk fremgang, mens Stevns Kommune gik i minus. Det politiske spil op til aftalen har ikke klædt den socialdemokratiske regering. Jeg har lidt haft på fornemmelsen, at det primært har handlet om at give mest til de kommuner, hvor der er mange socialdemokrater.

Tilbage står, at det desværre er stærkt tvivlsomt om aftalen ender med et velfærdsløft i Stevns kommune. Derfor kan Stevns ikke regne med, at Christiansborg kommer og løser kommunens problemer.

Martin Henriksen
Medlem af Dansk Folkepartis Hovedbestyrelse

Skriv en kommentar