(Last Updated On: 10. juni 2014)

LaeserneSkriverAf Hans Chr. Rasmussen. Tidl. Formand for Børneudvalget 

Det borgerlige sammenrend i Stevns Kommune går endnu engang i panik over, at der er brugt flere penge på udsatte børn end afsat i budgettet. I forhold til kommunens samlede budget til serviceudgifter handler det om noget i retning af 1 promille. Hvorfor panikke?
At den udvikling atter kommer som en overraskelse, kan kun undre. Budgetter laves på baggrund af de sager man kender, og der er stort set intet sat af til forebyggende indsatser. Så det er dømt til at gå galt.
Nu foreslår S så, at børneområdet samles under en ledelse. I al beskedenhed foreslog SF præcis det for 3 år siden. Dengang fik Stevnslisten medtaget i budgettet, at der skulle bruges hen ved en halv million kroner på at analysere området. I dag er det mere end tydeligt, at pengene er spildt. En af konklusionerne var, at man netop ikke skulle samle børneområdet under en ledelse – det gik jo meget godt! Derfor kunne vi dengang ikke komme igennem med vores forslag, som ikke fik opbakning fra andre.
Nu er situationen åbenbart en anden – omsider.
Stevns bør have en direktør for hele børneområdet, vel og mærke en direktør, som selv deltager i sagsbehandlingen. Dermed kan vi opnå en fladere struktur i administrationen, hvor de mange dygtige medarbejdere kan indgå i nogle selvstyrende teams uden fordyrende mellemled.

Skriv en kommentar