(Last Updated On: 28. maj 2019)

Stevns: På kommunalbestyrelsesmødet torsdag aften i sidste uge blev de udpegede medlemmer af det nye Stevns Udsatteråd godkendt.

Rådet består af ni medlemmer og er repræsenteret med: tre borgere, en repræsentant for Café Stevnen, en repræsentant fra Mænds Mødesteder Stevns, en repræsentant fra SIND (landsforeningen for psykisk sundhed), to kommunalpolitikere, der er medlem af henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget (SSU) samt Arbejdsmarked-, Erhverv- og Turismeudvalget og endelig en repræsentant for forvaltningen i Stevns Kommune.

Navnene på alle medlemmer står listet nedenfor, dog med undtagelse af borgerrepræsentant samt suppleant fra foreningen SIND, som endnu ikke har udpeget disse. Når forvaltningen modtager SIND’s indstilling til disse pladser, bliver indstillingen sendt til godkendelse i kommunalbestyrelsen hurtigst muligt:

Stevns Udsatteråd

Medlemmer og suppleanter i Stevns Udsatteråd:

Café Stevnen

 • Rikke Ackermann – daglig leder
 • Majbritt Bjerke – valgt borgerrepræsentant
 • Tenna Pedersen – 1. suppleant
 • Anja Reimann Christensen – 2. suppleant

Mænds Mødesteder Stevns

 • Per B. Jensen – foreningens repræsentant
 • Peder A. Larsen – valgt borgerrepræsentant
 • Dan Christensen – 1. suppleant

SIND

 • Jacob Buch-Andersen – medlem
 • Vakant. – borgerrepræsentant
 • Vakant. – suppleant

Social- og Sundhedsudvalg

 • Helen Sørensen (S)

Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalg

 • Jacob Panton Kristiansen (V)

Forvaltningen, Stevns Kommune

 • Tinamaria Götz – leder af socialpsykiatrien, Brohøj

Næste skridt er indkaldelse til et konstituerende møde, hvor alle medlemmer samles for første gang, og hvor formand, næstformand mm. skal vælges.

Når rådet har etableret sig, bliver dets vigtigste opgave at fungere som talerør for udsatte borgere ind til kommunalbestyrelsen i Stevns kommune. Blandt andet får Stevns Udsatteråd til opgave at rådgive kommunalbestyrelsen i sager, der vedrører udsatte borgere i kommunen.
rmh

Skriv en kommentar