(Last Updated On: 6. december 2017)

En ny udvalgsstruktur foreslået af det oprindelige flertal i den kommende kommunalbestyrelse ville beløbe sig til en meromkostning på 326.000 kr. Med stemmerne 10 imod og 9 for blev forslaget stemt ned af den nuværende kommunalbestyrelse. Siden er et nyt flertal for den kommende kommunalbestyrelse dannet, fortsat med Venstre i spidsen flankeret af Konservative og Socialdemokratiet, som nu skal blive enige om den fremtidige udvalgsstruktur

Stevns: Valgnattens politiske flertal: Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nyt Stevns havde ved seneste kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 30. november et forslag om en ny udvalgsstruktur til afstemning: Med fem stående udvalg – udover det obligatoriske udvalg Økonomiudvalget.

Det er ét udvalg mere end i dag og ét mere end bevilget i budgettet for 2018, som blev vedtaget af et bredt flertal i september.

På torsdagens kommunalbestyrelsesmøde blev forslaget stemt ned med stemmerne 10 imod og 9 for.

Åben- eller lukkethed

En af ankerne fra nejstemmerne var den meromkostning, som et ekstra udvalg vil koste.

Flere fremhævede også den manglende åbenhed omkring processen.

– Jeg var en af dem, der ikke var værd at spørge. Det er magtarrogance på et plan, som jeg sjældent har set. Jeg måtte læse om den nye udvalgsstruktur i avisen. Jeg er rystet. Man siger i avisen, at man gerne ville samarbejde og ikke lukke sig om sig selv. Det er ikke det, I viser, sagde Line Krogh Lay (B), der også er valgt ind i den nye kommunalbestyrelse.

Til det svarede Anette Mortensen:

– Line, du bruger mange store tillægsord. Du skal nok se mig samarbejde, når jeg sætter mig i den nye stol.

Ville koster 326.000 kr.

En ny udvalgsstruktur med et udvalg mere samt honorering af formandsposten samt udvalgspladsen til Børne- og Ungeudvalget ville betyde en meromkostning på 326.000 kroner til at finansiere vederlag til formanden, de øvrige udvalgsmedlemmer med mere.

Se regnestykket og en mere detaljeret gennemgang af de foreslåede udvalg her.

4 eller 5 udvalg

Et nyt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Det konservative Folkeparti blev dannet mandag formiddag den 5. december og præsenteret mandag aften på det første kommunalbestyrelsesmøde for den nye kommunalbestyrelse.

Det nye flertal skal nu blive enige om hvilke udvalg, der skal etableres i den kommende periode.

– Udgangspunktet er fire udvalg, med mulighed for fem. Det har vi ikke besluttet endnu, sagde Steen S. Hansen på et pressemøde afholdt på rådhuset umiddelbart efter offentliggørelsen af den nye konstitueringsaftale.

– Antallet af udvalg handler om, hvad der giver mening, ikke politikernes ønsker, understregede Anette Mortensen (V).
rmh

 

Skriv en kommentar