(Last Updated On: 12. oktober 2020)

Skal vi udvikle eller fastholde kommunens lave serviceniveau?
Det er det spørgsmål, man må stille sig i forbindelse med vedtagelse af budget 2021.
Vi ved godt, at Nyt Stevns af princip er imod skatteforhøjelser og gerne vil have en kommunekassen der bugner, hvilket deres budgetforslag er præget af. De besparelser Nyt Stevns peger på, hentes hovedsageligt ved at nedskrive den opdrift, der forventes i de kommende år.
Vi kan ikke huske et eneste år, hvor vi ikke er blevet præsenteret for overskridelser, især inden for ældreplejen. Overskridelser der ene og alene skyldes en større opdrift end først antaget.
At nedskrive opdriften så kraftigt som Nyt Stevns vil, er i vores øjne direkte uansvarligt, og vil med al sandsynlighed medføre en massakre på velfærden.
Vi bliver oprigtig bekymret for, at deres budget ikke holder, og at man allerede tidligt på året må i gang med modgående foranstaltninger, hvis ikke økonomien skal skride.
For Enhedslisten handler det ikke om at have kisten fuld af penge, vi ønsker at pengene skal ud og arbejde, til glæde og gavn for kommunens borgere. Vi vil udvikle, i stedet for at fastholde den lave service, kommunen er kendt for.
Vi ønsker et budget, hvor indtægterne tilpasses de udgifter vi ser komme, så det bliver muligt at øge servicen for kommunens borgere.
Det er kun muligt, hvis vi øger kommunens indtægter og bruger de penge der allerede eksisterer.

Med venlig hilsen
Sejer Folke og Jan Jespersen
Enhedslisten

Skriv en kommentar