(Last Updated On: 2. marts 2017)

Som Steen Hansen skriver i sit læserbrev den 22. februar, er der til glæde for Stevns, når mange nye familier søger mod vort område. Det skal vi være glade for, da det skaber liv, arbejdspladser og øget handel og investering i vor kommune.

Samtidig har vi Stevns Klint, Verdensarven, hvor det tydeligt mærkes, at dette også trækker mange mennesker, og megen trafik gennem hele kommunen, mod klinten.

Alt dette betyder, at trafikken til Stevns skal gennem knudepunktet Strøby Egede, hvor Stevnsvej bliver mere og mere belastet af de mere end 11.000 køretøjer, som hver dag skal til og fra Stevns.

Flertalsgruppen er enige om, at dette er noget, der skal gøres noget ved, men meget tyder på, at vi er ved at være tilbage, hvor vi startede, med forundersøgelser i et væk, manglende enighed om, hvad det er, man vil, og sidst men ikke mindst, en uafklaret modstand fra naturforeninger som Tryggevælde- og Stevns Ådals Bevarelse.

Med indlægget fra Tryggevælde og Stevns Ådals bevarelse vises det tydeligt, at her er der ikke hjælp at hente for at finde en løsning på problemet med den kraftigt tiltagende trafik til og fra Stevns.

Vi vil alle gerne have en smuk natur – men vi skal alle være villige til at finde løsninger, så vi både kan bevare vor skønne natur – men samtidig finde løsninger, så vi ikke hindrer udviklingen på Stevns.

Samtidig med dette skal vi forsøge at løse op for det store trafikproblem, som stille og roligt bliver værre og værre. Et problem som på et tidspunkt kan komme til at koste menneskeliv, hvis vi ikke får gjort noget effektivt. Stevnsvej er i perioder fuldstændig umulig at krydse, grundet den kraftige trafik

Min opfordring til foreningen »Tryggevælde- og Stevns Ådals bevarelse« skal være: Lad være at sætte jer hen i et hjørne og spil fornærmede. Meldingen fra jer er jo nærmest, at intet kan lade sig gøre i forbindelse med en omfartsvej. Men en sådan holdning hører ikke hjemme i et demokratisk samfund. Kom på banen og tag del i at få løst problemerne bedst muligt, for både naturen og det øgede problem, vi har med trafikken til og fra Stevns.

Udviklingen kan ingen stoppe – men vi kan alle deltage i debatten og sammen finde de bedste løsninger.

Kim Palmann
Stevnsvej 10
Strøby Egede

(Foto: Kim Palmann)

 

Skriv en kommentar