(Last Updated On: 23. marts 2021)

Stevns: En 27-årig mand blev i går eftermiddag, mandag den 22. marts anholdt, da politiet standsede en bil på Stevns. Manden befandt sig i bilen sammen med to kvinder, som han kendte. Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Den 27-årige var i forvejen efterlyst af politiet og har været det siden den 15. februar 2021, hvor Østre Landsret i en dom i den såkaldte LTF-sag (Loyal To Familia, red.) fra Køge bl.a. bestemte, at den 27-årige skulle udvises fra Danmark for bestandigt.

Den udviste havde i forbindelse med sagen udstået den frihedsstraf, som han blev idømt, hvorfor han var på fri fod ved landsrettens domsafsigelse. Den 27-årige var dog ikke mødt op i landsretten i forbindelse med domsafsigelsen, hvorfor han siden har været efterlyst af politiet for at få effektuereret landsrettens dom med hensyn til udvisning af Danmark.

I den mellemliggende tid har Midt- og Vestsjællands Politi brugt en del ressourcer på at få den 27-årige lokaliseret, hvilket så lykkedes mandag i sidste uge på Stevns. De to kvindelige bekendte i bilen blev samtidig anholdt som mistænkte for at have ydet bistand til at skjule den 27-årige, således at han kunne gemme sig for myndighederne og dermed forsøge at undgå udvisning af Danmark.

Anklagemyndigheden vil tirsdag kl. 14.00 fremstille den 27-årige i Retten i Roskilde med krav om frihedsberøvelse, indtil udvisningen af den 27-årige til hans hjemland kan ske.

De to kvinder blev løsladt efter afhøring til sagen, men de kan forvente at høre nærmere fra politiet og anklagemyndigheden, når der er taget endelig stilling, hvorvidt de har begået noget strafbart i forhold til bistanden til den 27-åriges ophold i Danmark efter landsrettens dom.

I samme sag leder Midt- og Vestsjællands Politi fortsat efter en anden mand, der også ved landsrettens dom blev udvist for bestandig fra Danmark, men som heller ikke mødte op i landsretten ved domsafsigelsen.

Skriv en kommentar