(Last Updated On: 19. december 2019)

Debat om signalanlæg var ved at vælte den trafikplan, som Stevns, Faxe og Køge har sat på skinner for Østbanen. (Foto: Klaus Slavensky)

Politik: Enhedslisten slog bommen ned for en fælles beslutning om at fremtidssikre Østbanen ved at fokuserer på udskiftning af banens nedslidte skinner.

Partiets gruppeformand, Jan Jespersen (Ø) fremsatte forslag om at rejse krav til regeringen om et midlertidig signal- og sikringsanlæg mellem Ølby og Køge samt sikre, at der kom direkte tog på strækningen Næstved-Haslev-Køge.

S pressede Ø

Dette forslag vakte vrede i kommunalbestyrelsens flertalsgruppe, og det kom frem, at gruppeformanden for Socialdemokratiet, Steen S. Hansen, havde ringet til Jan Jespersen for at få Enhedslisten til at trække forslaget.

– Punktet burde være taget af, idet kommunalbestyrelsen ikke har mulighed for at løse signalproblemet her og nu, men jeg er enig i, at det skal løses. Hvad der er vigtigst for Socialdemokratiet lige nu er, at der bliver lagt nye skinner. Derfor har vi i fællesskab med Faxe og Køge nedsat en arbejdsgruppe, som sætter borgerne før partierne, lød det fra Steen S. Hansen.

R: Ø kupper dagsordenen

Herefter var der nærmest kø på perronen for at komme ombord på talerlisten.

Mikkel Lundemann (C) kaldte Enhedslistens forslag for symbolpolitik, og Line Krogh Lay (R) mente, at Enhedslisten forsøgte at skabe konflikt.

– Vi har skabt en historisk enighed mellem kommunerne, og den enighed er vigtig. Har vi ikke ordentlige skinner, så er det ligegyldigt med signaler. Lad være med at kuppe dagsordenen, sagde hun, og henviste til at borgmestrene på Stevns, i Køge og Fax i fællesskab har kontaktet regeringen for at udskifte de nedslidte skinner.

S: Skinner vigtigst

Jan Jespersen var enig i at Østbanen havde et problem, der skulle løses.

– Men det ene udelukker ikke det andet. Hvis signalproblemet ordnes vil stevnsboere vinde hurtigere rejsetid, sagde han.

Steen S. Hansen gentog, at kommunalbestyrelsen skal tage en sag ad gangen.

– Nye skinner er det vigtigste. Først skinner, så signal, så dobbeltskinner og så takster. Lad os holde fast i den aftale, som de tre kommuner har indgået, lød hans appel.

Snuden i sporet

Borgmester Anette Mortensen vandt forsamlingens munterhed på at opfordre til “at holde snuden i sporet”.

– Vi skal bevare det tværpolitiske fokus på skinnerne, foreslog hun.

Og sådan blev det. Enhedslistens to medlemmer af kommunalbestyrelsen stemte for deres eget forslag, og de resterende partier imod.

Derefter var der spørgetid, lukket dagsorden og så afgang til fælles afslutningsmiddag for de stevnske politikere, og ifølge pålidelige kilder, så var der ingen yderligere forsinkelser eller signalproblemer i at nå til det veldækkede bord.

sky

 

Skriv en kommentar