(Last Updated On: 27. april 2015)

Læserbreve-735x415Af: Lars P. Asserhøj, Hellested

Den frivillige arbejdsgruppe fortjener stor ros for at arrangere verdensarvsdagen den 25. ds. i Store Heddinge. Synd og skam at så få deltog. Et hovedpunkt i arrangementet i Snurretoppen havde man kaldt ”Svesken på disken”. Det var et interview i to omgange af borgmester Mogens Haugaard udført af TV-vært Adam Holm, DR. Han mødte op velforberedt. Han havde ”lugtet sig frem til”, at spørgsmålet om placering af et kommende besøgscenter for Verdensarven ved Stevns Klint er et varmt emne, som ikke vil være uddebatteret, selv om kommunalbestyrelsen allerede på torsdag træffer en beslutning. Borgmesteren lagde ikke skjul på, at han går ind for en placering i Boesdal. Desværre afslørede interviewet, at vores borgmester baserer sin indstilling på tro og en forudindtaget holdning, ikke på et solidt beslutningsgrundlag. Det bekymrer mig.

Beslutningen om besøgscentrets placering rækker langt ind i fremtiden. Det drejer sig om et center til formidling af en fortælling for ”denne og kommende generationer af hele menneskeheden”. En beslutning af denne karakter og uden partipolitisk indhold bør en kommunalbestyrelse så vidt muligt træffe i fuld enighed og på grundlag af et meget solidt forarbejde.

Jens Carl Jørgensen, der er medlem af Udviklingsgruppen Stevns Klint, har tidligere efterlyst en sammenlignende analyse af i hvert fald to mulige placeringer, Højerup og Boesdal. En sådan analyse bør udarbejdes af en uvildig instans med fornøden ekspertise og tid til arbejdet. Endvidere bør der være tid og ressourcer til at inddrage lokalbefolkningen for at sikre den fremtidige forankring i det stevnske lokalsamfund.

Det er der ikke tid til, siger borgmesteren. Han begrunder det med, at der inden den 1. maj skal være truffet en beslutning og fremsendt en ansøgning til staten om dispensation fra strandbeskyttelseslinien i henhold til en særordning, regeringen har besluttet. Det giver mig anledning til at spørge: Mener man i kommunalbestyrelsen og i kommunens forvaltning, at Stevns Kommune ville være afskåret fra at få et verdensarvscenter ved Stevns Klint, hvis ikke denne særordning med en dispensationsmulighed tilfældigvis var dukket op lige netop nu?

Med den enestående udmærkelse, Stevns Klint har fået, mener jeg, at man må tro så meget på den gode sag, at man også tør sætte sin lid til, at det rigtige projekt baseret på et solidt forarbejde og med bred folkelig opbakning altid vil kunne opnå de fornødne tilladelser.

Mogens Haugaard sagde på verdensarvsdagen, at denne kommunalbestyrelse med Verdensarven har fået en ”fantastisk appelsin i sin turban”. Det er vist alle stevnsboer enige i. Jeg frygter, at kommunalbestyrelsen nu er i færd med at træffe en forhastet beslutning på et mangelfuldt grundlag, og at appelsinen forvandles til en kastebold, der frem for at samle kommer til at splitte den stevnske befolkning.

Kære Mogens! Jeg blev engang hånet, fordi det var de lokale ildsjæle og ikke mig som borgmester eller kommunalbestyrelsen, der havde initiativet, da ideen til Koldkrigsmuseet blev skabt. Det lever jeg godt med. Lyt nu til ildsjælene, der har taget det lange, seje træk og uden hvem, Stevns Klint aldrig var kommet på den prestigefyldte verdendsarvliste. Og lyt til de kritiske røster på verdensarvsdagen. Det vil være en skamplet på hele projektet, hvis kommunalbestyrelsen træffer en forhastet beslutning, som, med Adam Holms ord mest af alt kommer til at ligne en ”straf” mod Højerup’erne.

Verdensarven er ikke en døgnflue. Jeg håber, at kommunalbestyrelsen vil give sig tid, god tid, et år eller mere. Tid til eftertanke.

 

 

 

Skriv en kommentar