(Last Updated On: 12. november 2021)

Bred enighed om at øge kulturstøtten, især til børn og unge, og fastholde tilskud til lokale kulturforeninger. Og så blev Stevns Bibliotekernes kulturelle rygsæk og litteraturfestival rost.

Af: Klaus Slavensky

Der var 150 tilhørere som havde fundet vej til Harmonien for at høre 9 politiske kandidater debattere kulturpolitik. (Fotos: Klaus Slavensky)

KV21: Harmoniens festsal var pyntet med valgplakater og politikere, og den lokale gøgler fra Strøby Ladeplads, Andreas Bo, var i festhumør, da 9 politikere debattere kultur på Stevns søndag den 7. november.

Andreas Bo havde næsten lige så meget taletid som de 9 politikere tilsammen, men det var tydeligt på klapsalverne, at mange også var kommet for at blive underholdt. Og det blev de, når Andreas Bo gav små hjemmelavede, viser om Stevns til bedste, bl.a. om Pyramiden i Boesdal til melodien ”Kære Nina Kære Nina” af John Mogensen, hvor han fik gæst til at rime på asbest.

S: Ansæt en landsbykoordinator

Det var Mikkel Lundemann (K), som fik det første politikerord, og som er formand for Stevns Kommunes Arbejdsmarked, Erhverv og Turismeudvalg, hvorunder kulturområdet hører, og han mente, at kulturen på Stevns havde det ganske godt.

– Vi rider på en bølge af initiativer som skaber opmærksomhed, og som støtter Stevns’ kulturelle profil, sagde han og henviste f.eks. til det kommende læsekulturhus for børn i Hårlev og de nye idrætshaller.

– Vi støtter også den Kulturelle Rygsæk’, som giver børn viden om bl.a. Verdensarven. Det er jeg stolt af. Kulturen skal sættes fri, og vi skal gribe de sjove ting som kommer, sagde Mikkel Lundemann.

Harmoniens Tom Bang bød velkommen og håbede på, at Harmonien ville blive Rødvigs ultimative kulturhus.

Henning Urban Dam (S) fremhævede de mange foreninger og frivillige, som ”skaber flot kultur”.

– Vi kan takke folkene bag Kulturloftet, Snurretoppen, Teaterforeningen, Spilledåsen og mange andre, og Socialdemokratiet ser gerne flere gratis kulturtilbud til børn og unge. Ligesom der bør ansættes en landsbykoordinator, som kan transformere forsamlingshusene til kulturhuse, for den stevnske kultur skal have lov til at gro fra bunden, lød det fra Henning Urban Dam.

LA: Skattelettelse er kulturstøtte

Harmoniens teknikere styrede scenelyset, så farverne vekslede i forhold til de politiske blokke, og derfor fik borgmester Anette Mortensen (V) mikrofonen iklædt blåt.

– For kort tid siden måtte vi ikke gå i biografen eller i teatret, og vi mærkede hvor fattige vi blev, da vi ikke kunne bruge kulturen, sagde hun med henvisning til corona-nedlukningerne.

– Nu skal det være slut med at være for ’hemmelige’, så derfor har vi vedtaget en udviklingsplan, Destination Stevns, så vores kulturudbud samlet kan komme ud over rampen, fastslå Anette Mortensen.

Den radikale Line Krogh Lay ville have plads til vildskab, men ikke på Roskilde Festival-niveau.

– Vi skal også tænke i nicher, støtte det som er noget helt særligt. Det så vi med f.eks. forestillingen Klint og det unikke instrument UrKlang. Og så mangler vi at sætte fokus på de unge, som bør have en særlig kulturpulje, som de selv skal være med til at formidle. Bæredygtig og grøn kultur i det åbne landskab skal der mere af, men det kræver flere penge til kulturen, sagde Line Krogh Lay.

Lars Barthold Hansen fra Liberal Alliance startede med at være ’civil ulydig’ og tale om andet end kultur med ønske om at folkeskolen skulle have mere selvbestemmelse og fokus på kernevelfærd, og så vendte han så mod kulturen.

– De få støttekroner kulturen skal have, skal gives med omtanke, og ikke til nicher, men til aktiviteter som kan tiltrække de mange. Vi skal passe på, at vi ikke gør kulturen afhængig af en pengekasse. Hvis man i stedet giver skattelettelse, så får folk også flere penge til at støtte kulturen, som så kan køre selv, mente han.

Skuespiller Andreas Bo var en underholdende ordstyrer, der bl.a. forslog dette slogan for at brande Stevns: Vi hjælper hinanden her på Stevns. Bortset fra taberrøve der ikke gør nogen gavn, dem dumper vi i Rødvig Havn.

DF bidrager til underholdningen

Det var ikke sød musik i SF’s Jan Jespersens ører, som fremhævede at støtten til kulturforeningerne bragte tocifrede teater- og musikoplevelser til Stevns.

– For kultur er sundt. Vi lærer af den, får godt humør, den bringer os sammen på tværs af alder, religion og politik. Den danner og uddanner, lærer os at læse, at se teater og synge. Men vi mangler et bibliotek i Rødvig, lød hans bud på en vision.

Flere af paneldeltagerne roste netop Stevns Bibliotekerne, og især deres kreative leder, for bl.a. at have arrangeret en succesrig litteraturfestival.

Ansporet af Andreas Bo, som satte lighedstegn mellem kultur og underholdning, fik Martin Henriksen fra DF forsamlingen til at smile højlydt, da han indledte med at sige, at: “jeg, mit parti og partistifter har på det seneste bidraget til underholdningen”, men hvad angår kultur, fandt han, at Stevns sagtens kunne måle sig med andre kommuner.

– Jeg er ikke storforbruger af kulturudbud, men jeg anerkender værdien af, at vi bringer underholdning til kommunen, at børn og unge kan spille sammen, og skoleeleverne burde møde flere professionelle kulturfolk til at inspirere, lød det fra Martin Henriksen, som senere også talte for støtte til kulturarrangementer, der kunne komme ud til de mindre landsbyer på Stevns.

Ø: Ansæt unge kulturfolk

Enhedslistens Heidi van den Heijkant Christiansen talte for, at kulturen blev mere tilgængelig, og at man skal investere i kulturen for at styrke det frivillige kulturarbejde på Stevns.

– Jeg er ikke enig i, at kulturtilbud kun skal være for de mange. Det er også vigtigt at støtte de små initiativer, og det skal være økonomisk muligt for alle at få del i kulturaktiviteterne. Og så skal vi være mere ambitiøse og bedre til at lytte til de unge, støtte det, som retter sig til denne aldersgruppe. F.eks. hyre nogle projektansatte, som kan udvikle bl.a. kulturfestivaler, sagde liste Ø’s kandidat.

Nyt Stevns’ Mogens Haugaard fremhævede, at kulturudbud var lokallistens dna, og at kulturen var god til at skubbe til ens komfortzone.

– Nyt Stevns har sat spot på kulturen med flere arrangementer som f.eks. Svend Gænge på Gjorslev, Himlingøjegravene og de omtalte ko-koncerter i min stald i Lund. Men også arbejdet med at starte Koldkrigsmuseet er noget vi kan være stolte af på Stevns. I fremtiden kunne man forestille sig bl.a. en skulpturpark i Solgårdsparken, og så skal der findes fondsstøtte til alle kommunens udviklingsbyer, foreslog Mogens Haugaard.

Harmonien som kulturhus

Kulturdebatten varede lige så længe som de populære sommerrevyer, der fylder Harmonien, og Tom Bang var en tilfreds arrangør.

– Motivationen for at tage initiativ til et vælgermøde på Harmonien skal blandt andet findes i at Harmonien har i mere end 100 år været fast valgsted på Stevns. Der har været tradition for at spise valgflæsk på Harmonien i forbindelse valget, hvor borger og politikere mødtes og talte lokalpolitik for Stevns og Rødvig, sagde han og fortsatte:

– Kulturhuset har endvidere været flittigt anvendt til vælgermøder, og vi mener at Harmonien som kulturhus stadig kan anvendes af borgere og politikere som et godt mødested for udviklingen af. Sidst men ikke mindst, så fortjener kulturdebatten et særligt fokus, så Stevns står endnu stærkere på landkortet med kulturtilbud på linje med nabo- og sammenligningskommuner, lød det fra Tom Bang.

1 procent til kulturen

Stevns Kommunes ’kulturformand’, Mikkel Lundemann understregede under debatten, at ”kulturen ikke skal klare sig selv”.

– Vi vil godt støtte med mere, og vi skal kigge på den organisatoriske model, så vi sikrer flere løse midler. Kulturpuljen skal op i næste budgetperiode, sagde han.

Ifølge Stevns Kommune, så er der afsat ca. 15 mio. kr. i 2021 til kulturområdet bredt, idet der også indregnes midler til bl.a. Boesdal Kalkbrud, Rytterskolen, Fælleshuset i Strøby Egede og Stevns Fyr, samt over 2 mio. kr. til Østsjællands Museum.

Det er lige omkring 1 pct. af det samlede kommunale budget.

Hvis man lidt frisk dividerer de 15 millioner kroner op i befolkningstallet på Stevns anno 2021 (23.034 indbyggere pr. 1. januar), så svarer det samlede kulturbudget til lidt over 650 kroner til hver borger per år, 54 kroner per måned, 12,50 kroner per uge eller 1,78 kroner per dag.

Skriv en kommentar