(Last Updated On: 15. august 2019)

Christina Nielsen viser, den for hende, triste besked om, at bus 255 er blevet sparet væk.
(Foto: Klaus Slavensky)

Trafik: Borgerene i Lyderslev kunne i weekenden konstatere, at deres bus til og fra omverdenen ikke længere er i drift.

“Linjen nedlægges”, lød den lakoniske meddelelse fra DOT, som er et samarbejde mellem DSB, Metro og Movia, og det gjaldt fra søndag den 18. august, netop som ferien er slut og skole- og arbejdslivet kalder.

Ingen bil, ingen bus

En af de stevnsborgere, som bliver berørt, er billøse Christina Nielsen fra Lyderslev, som er dybt afhængig af offentlig transport.

– Bus 255 har været den eneste bus som kører til og fra Lyderslev i aftentimerne og i weekenden. Nu er den væk, og jeg føler mig totalt strandet her, siger hun.

Christina Nielsen har børn i skolealderen, som også har brug for den kollektive trafik.

Tre busruter beskæres

Den 5. februar i år vedtog et samlet Plan, Miljø og Trafikudvalg i Stevns Kommune at spare på tre buslinjer.

Det drejer sig om at fjerne aftenkørslen på rute 253, fjerne to afgange om eftermiddagen på rute 252 mod til gengæld at indsætte en ekstra om morgenen, så gymnasieelever kan nå tog fra Hårlev til Køge. Og så blev rute 255 helt nedlagt.

Rute 255 har 39 stop, og dens nedlæggelse berører 14 byer på Stevns, bl.a. Hårlev, Hellested, Rødvig, Højerup og Store Heddinge.

De unge svigtes

Derfor har Christina Nielsen iværksat en underskriftsindsamling, som bl.a. ligger ved kassen i “Min Købmand” i Lyderslev.

Deres udsendte var til stede da listen blev lagt frem, og der var nærmest kø for at sætte sit navn på kravet om at bevare linje 255.

– Jeg husker da jeg gik på handelsskolen i Køge, så var jeg afhængig af en bus og tog, selv om det tog 1 ½ time. Hvad skal de unge gøre?, siger Rikke Nielsen, som med eftertryk skriver sit navn på protesten.

Ikke penge til yderområder

Formanden for Plan, Miljø og Teknikudvalget, Flemming Petersen (V), forstår godt Christina Nielsens frustrationer.

– Hun står bestemt i en slem situation, men det er svært for os, at finde finansiering af den kollektive trafik i yderområderne af Stevns, lyder det fra udvalgsformanden.

– Det er også en beslutning, som er svær at omgøre, da vi skal gennem kommunens budget med tættekam for at finde besparelser. Det er uhyre svært, men vi er jo påvirkelige, siger han som en kommentar til at politikerne kan forvente en borgerprotest.

Statstilskud mindskes

Samme holdning har viceborgmester Steen S. Hansen (S), som sidder i Movias repræsentantskab.

– Vi skal spare, og vi har ikke råd til at kaste flere penge ud til busdrift. Vi får et statstilskud til den kollektive trafik, men det er afhængigt af passagertallet. Jo, færre der bruger busserne, jo mindre tilskud får kommunen, siger han med henvisning til at Movia har optalt det gennemsnitlige daglige passagertal på rute 255 til 24 per hverdag.

– Det er ikke ond vilje, men vi må bruge pengene der hvor vi får mest for dem, slutter Steen S. Hansen.

Sparer 40 kr. om dagen

Embedsværket i Stevns Kommune har regnet på omkostningerne, og fundet frem til, at nedlæggelsen af bus 255 vil give en helårsbesparelse på 641.000 kr.

Det gælder dog ikke for 2019, idet kommunen skal give busselskabet en kompensation for nedlæggelsen, hvorfor der kun opnås en besparelse på 215.000 kr. i år.

Det svarer til, at kommunen sparer 40 kr. om dagen på en enkelt buspassagerer fra f.eks. Lyderslev til Store Heddinge, hvis en af de 24 registrerede daglige passagerer har 220 arbejdsdage om året.

Som supplement skal oplyses, at en enkeltbillet med rejsekort koster passageren selv 16 kr. per tur, og 48 kr. tur/retur med enkeltbillet.

10.000 kan blive berørt

Et helt andet regnestykke er, at nedlæggelsen af busrute 255 med sine 39 stoppesteder gennem hele 14 byer på Stevns, i princippet berører over 10.000 borgere.

En af dem er Christina Nielsen.

– Jeg håber, at vi får bussen tilbage, også gerne med færre afgange, men bare så man f.eks. kan komme til en stationsby eller til rådhuset, hvis man skal tale med én i kommunen. Det berører ikke kun mig, men også børn, unge og pensionister, som ikke selv har bil, slutter Christina Nielsen.

sky

Også nej til Plus-tur

Trafik: Det kommunale sparebudget fik dem 11. juni i år Plan, Miljø og Teknikudvalget til at sige nej tak til Movias plus-tur ordning.

Køge og Faxe er med

Plus-kørslen er en ny kørselsservice, som forlænger rækkevidden af bus og tog på hele Sjælland, og således dækker bus- og toghuller.

Det er ikke altid, at bus og tog dækker hele vejen til sommerhuset eller til gården. Derfor har Movia lavet en aftale med bl.a. Køge og Faxe for at sikre mobilitet for alle.

Men det koster for meget, sagde det politiske udvalg på Stevns, og sparede dermed 30.000 kr. om året.

Plus-tur for 21 kr.

Ifølge Movia starter Plusturen ved havelågen og kører borgeren til et udvalgt skiftested, hvorfra man nemt kan komme videre med bus og tog – eller omvendt.

Det er rejseplanen, der sørger for at kombinere plustur, bus og tog, så du får den mest optimale rejse. Og i de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage en bus eller tog på dele af rejsen, tilbydes plustur hele vejen.

Plusturen koster 21 kr. uafhængigt af rejsens længde, som dog typisk vil være under 10 km. Plustur er del af den kollektive transport.

Intet alternativ

Havde kommunens Plan, Miljø og Teknikudvalg sagt ja til denne plus-ordning, samtidig med at de skar bus 255 væk, så havde borgere som Christina Nielsen måske haft et alternativ til at komme til og fra Lyderslev, som var til at betale for både hende og kommunen, og som måske også var en fordel for de mange andre, der nu står tilbage med mindre kollektiv trafik på Stevns.

Som en af de, der skrev under på underskriftsindsamlingen sagde:

– Det her, hænger ikke særligt godt sammen med politikernes ønsker om flere tilflyttere og støtte til landsbyfællesskabet.

 

Skriv en kommentar