(Last Updated On: 29. juni 2022)
Juni sidste år fik Stevns Ungdomsskole to nye SSP-medarbejdere. Ungdomsskoleleder Bjarne Lykke, er her flankeret af Anders Laursen (tv) og René Christensen (th). Nu er der behov for ekstra midler til området.
(Arkivfoto: Klaus Slavensky)
Stevns: På et bestyrelsesmøde den 9. juni vedtog bestyrelsen for Stevns Ungdomsskole at anbefale kommunalbestyrelsen, at der tilføres ekstra midler til SSP-samarbejdet i kommunen. Det oplyses i en presseorientering fra Ungdomsskolebestyrelsen.
Formålet er at forebygge kriminalitet iblandt unge og skabe mere tryghed for alle på Stevns. Samtidig understreger bestyrelsen, at der grundlæggende er et sundt og velfungerende ungdomsliv i kommunen.
– Vores SSP medarbejdere gør en kæmpe forskel for de unge mennesker på Stevns. Jeg ser rigtig gerne, at der bliver sat flere midler af til deres indsats. Jo før vi får fat i de unge mennesker, som har brug for hjælp, jo bedre. Derfor støtter jeg også op om anbefalingen, siger formand for bestyrelsen, Morten Kasper (S), der også har sat spørgsmålet på dagsordenen i kommunens udvalg for Børne-, Unge- og Læring, og som har bedt om, at det kommer på næste års budget.

Håber på støtte i kommunalbestyrelsen

Næstformand for bestyrelsen, Martin Henriksen (løsgænger), som havde bedt om en drøftelse af emnet på bestyrelsesmødet, udtaler:
 – Stevns er et fantastisk godt sted at bo og leve med et godt ungdomsliv, og med mange gode tilbud til børn og unge. Vi har meget at være stolte af. Men der er også en mindre gruppe, som med deres adfærd skaber utryghed og som kan risikere at ende i en kriminel løbebane. Det er en svær diskussion, men vi bliver nødt til at tage debatten.
Han tror på, at mere mandskab i SSP-regi vil kunne give mere tryghed og vil give en bedre forebyggelsesindsats.
– Hvis kommunalbestyrelsen ender med at lytte til anbefalingen fra bestyrelsen, som jo også tæller fagpersoner, der til hverdag arbejder med målgruppen, så kan det være med til at løfte opgaven. Vi løser ikke alle problemer med det her, men det er et vigtigt bidrag, siger Martin Henriksen, der håber at hele kommunalbestyrelsen vil lytte til anbefalingen fra bestyrelsen i Stevns Ungdomsskole
Bestyrelsens anbefaling sendes til kommunalbestyrelsen og borgmesteren, som skal træffe den endelige beslutning om, hvorvidt man vil lytte til anbefalingen – og i så fald hvor mange ekstra midler, SSP skal opprioriteres med i det kommende budget.

Skriv en kommentar