(Last Updated On: 24. januar 2020)

Store Heddinge: Borderline er en af de mest udbredte personlighedsforstyrrelser og viser sig typisk i de unge år. Diagnosen bliver kaldt borderline, fordi den ligger i grænsefeltet mellem det neurotiske, det psykotiske og det normale.

PsykInfo og Stevns Bibliotekernes inviterer tirsdag den 28. januar fra kl. 19 til 21.30 til en aften med både faglige og personlig indlæg på biblioteket i Store Heddinge. Her kan man få et bedre indblik i, hvad borderline er samt få gode råd til, hvordan man bedst kan støtte den unge.

Arrangementet indledes af Sarah Patricia Rømer, der er ambassadør i EN AF OS, der vil fortælle om sit liv med borderline. Anden del af programmet handler om unge med borderline, hvilket psykolog Signe Hagelskjær fra B&U vil fortælle om.

Voldsomme følelser

Unge med borderline kæmper ofte med en ustabil selvopfattelse og har svært ved at forholde sig til både egne og andres følelser. Det kan virke umuligt at give slip på impulsive og voldsomme, ukontrollerede følelser, og de kan fylde så meget, at alt andet bliver farvet af det. Derfor er det heller ikke ualmindeligt, at unge med borderline lettere end andre havner i konflikter med omgivelserne, som kan have svært ved at forstå den unges voldsomme reaktioner.

Det kan gøre en positiv forskel, at den unges følelser bliver rummet, og at den unge bliver støttet i at få bedre indsigt i og styring af egne reaktionsmønstre for derved at styrke sin egen recovery-proces.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig på tilmeld.dk/ungemedborderlineforaar2020.

Fakta om borderline

  • Der findes mange grader af borderline – fra meget voldsomme symptomer, der kræver behandling, til milde former, der er til at leve med.
  • Man regner med, at der cirka er 60.000 mennesker med en borderline-diagnose i Danmark.
  • Derudover viser undersøgelser, at cirka tre gange så mange kvinder som mænd lider af diagnosen, hvilket med andre ord vil sige, at 75 procent af patienterne med borderline er kvinder.
  • Mange patienter med borderline har været udsat for traumer i barndommen. Undersøgelser viser, at dette gør sig gældende for op mod 70 procent, der har fået stillet diagnosen.

Kilde: sind.dk

Skriv en kommentar