(Last Updated On: 27. februar 2020)

Måtte begrænse ubetjent åbningstid i vinterferien

Disse unge har intet med uro på de stevnske biblioteker at gøre. (Modelfoto/Colourbox)

Store Heddinge: Siden 2013 har Stevns Bibliotekerne har ubetjent åbningstid alle ugens dage fra kl. 7-22, hvor alle kan få adgang på et sundhedskort eller lånerkort.

Men unge ballademagere har nu brudt denne tillid mellem borgere og kulturinstitutionen Biblioteket.

Det åbne bibliotek

I forbindelse med den netop overståede vinterferie, så biblioteksleder May-Britt Diechmann, sig nødsaget til at begrænse den ubetjente åbningstid, som ellers giver adgang til bibliotekets tilbud, når der ikke er personale til stede, så man kan betjene sig selv.

Det skyldes tiltagende uro gennem længere tid, af unge, som bruger biblioteket som alternativt mødested.

– Samtidig med den udvikling har der på det seneste været tiltagende med uro og støjende adfærd blandt nogle få unge, siger May-Britt Diechmann.

Uro ikke uroligheder

Bibliotekslederen vil godt fremhæve, at der ikke er tale om ”hetz” mod de unge.

– Først og fremmest synes jeg, der er stor forskel på uro og uroligheder, siger hun og udbygger:

– Det er måske en lille ting, men jeg er meget optaget af ikke at bidrage til at skabe en unødigt negativ stemning rettet mod de unge. Uroligheder signalerer for mig mere optøjer, gadeuorden osv., mens uro er noget andet, mindre alvorligt, selvom der er selvfølgelig er en grund til det skridt, vi har taget, fordi der på det seneste været tiltagende med uro og støjende adfærd blandt nogle få unge, forklarer May-Britt Diechmann.

Når klubben er lukket

Nogle af de unge har, ifølge bibliotekets leder, udviklet en adfærd, som ikke er hensigtsmæssig, og det er til gene for medarbejderne på biblioteket og de øvrige brugere.

Den adfærd, har desværre taget til i den sidste tid, hvorfor det blev besluttet at begrænse den ubetjente åbningstid i vinterferien, hvor klubtilbuddene holder lukket.

– Husk, at der var tale om en begrænsning på en uge, mens klubtilbuddet var lukket. Det er ikke en varig beslutning, fremhæver May-Britt Diechmann, der også oplyser, at der er tale om seks-otte unge i aldersgruppen 14-17 år, som primært er bosat i Store Heddinge.

SSP er kontaktet

Stevns Bibliotekerne har længe haft et tæt samarbejde med SSP, som står for Skole, Socialforvaltning og Politi, og er et kriminalpræventivt samarbejde mellem de tre aktører.

Bibliotekslederen oplyser, at SSP nu har samtaler med de unge og deres familier.

– Det er meget vigtigt at understrege, at vi både har fokus på driften af biblioteket og dets brugere lige nu og her, mens også prøver at tage størst muligt hensyn til de unge, som har brug for hjælp. Og så er der jo tale om et absolut mindretal, for vi er meget glade for de supersøde unge, som også kommer i biblioteket, siger May-Britt Diechmann.

En landstendens

Der har ikke været episoder i Strøby Egede Bibliotek, men i Hårlev, hvor det dog ikke har været nødvendigt at vinterferie-begrænse den ubetjente åbningstid.

Der har dog tidligere været vinterperioder, hvor Stevns Bibliotekerne har været nødsaget til at benytte Securitys vagtservice.

Men det er ikke et specielt Stevns-fænomen, oplyser May-Britt Diechmann, som via kolleger rundt om i Danmark ved, at det er en tendens, som også er stigende i andre kommuner.
rmh/sky

Skriv en kommentar