(Last Updated On: 9. februar 2021)

Jeg vil gerne slå et slag for, at Stevns kommune, eventuelt i samarbejde med Kommunernes Landsforening og regeringen, åbner op for, at forældre kan få tilbagebetaling for institutionsplads, som ikke bruges under corona. Det forekommer mig at være mest rimeligt.

I disse tider er der forældre, som pga. deres arbejde, er nødt til at have deres børn i et pasningstilbud. Det har jeg forståelse for. Men der er også forældre, der holder deres børn hjemme, fordi de er blevet opfordret til det, og hvor de helt rimeligt spørger, hvorfor de så fortsat skal betale for et pasningstilbud, som de ikke bruger.

Jeg mener, at det er fuldstændig urimeligt, at forældre betaler for en ydelse, de ikke får. Derfor vil vi i DF-Stevns meget gerne være med til at kigge på, om vi kan finde ud af noget med en tilbagebetaling. Det har partiet også tilkendegivet i kommunalbestyrelsen.

Jeg har noteret mig, at borgmester Anette Mortensen har oplyst, at Kommunernes Landsforening på et møde er blevet bedt om at rette henvendelse til regeringen for netop at drøfte dette spørgsmål. Jeg vil gerne opfordre borgmesteren og det nuværende flertal på rådhuset til at følge op på sagen overfor regeringen og Kommunernes Landsforening.

Helene Brix
Kandidat for Dansk Folkeparti

Skriv en kommentar