(Last Updated On: 25. februar 2020)

Svar på tiltale på Johnny Andersens indlæg den 19. februar ”Lad os holde Østbanen på Skinner”:

Venstre har ikke taget stilling til fremtiden for Østbanen.

Men vi støtter undersøgelsen af det mulige alternativ med højklassede og grønne BRT-busser i banetraceet. BRT har vist sig at være et interessant alternativ til meget dyr skinnebåren transport. Når denne undersøgelse, der er iværksat af regionen og transportministeren, er afsluttet, så tager vi stilling efter forudgående grundig rådføring med Venstres bagland i landsdelen.

I den forbindelse vil det være et ubetinget krav, at den kollektive trafikdækning skal ende med at blive bedre ikke ringere. Desuden vil vi se nøje på de økonomiske konsekvenser i lyset af knapheden på statslige anlægskroner. Der skulle under alle omstændigheder gerne være penge til en tiltrængt højklasset vej mellem Sydmotorvejen og ud på Stevns som forudsætning for fremtidens udvikling og bosætning.

Et projekt, som Venstre lagde stor vægt på i den blå trafikaftale fra 2019, men som S-regeringen desværre ikke tillægger samme store betydning. Med til billedet hører, at det økonomiske ansvar for vedligeholdelse af lokalbaner jævnfør loven ligger hos regionen – ikke hos staten. Hvis staten begynder at bruge pengene på lokalbaner er der tale om en opgaveglidning, der i værste fald kan gå ud over uhyre vigtige vejprojekter.

På denne baggrund er det fint at få undersøgt mulige alternativer – uden at vi dermed har besluttet noget på forhånd.

Med venlig hilsen
MF Kristian Pihl Lorentzen, Venstre

Skriv en kommentar