(Last Updated On: 25. oktober 2021)

Sæsonen for vælgermøder blev skudt i gang med et iskoldt politisk træf på det kommende Hotel Gro, som Horisonten STU er ved at indrette i det gamle apotek på Algade. Fokus var kandidaternes bud på, hvordan vi bedst integrerer de udsatte og sårbare i hverdagen.

Store Heddinge: “Ligeværd” lød overskriften på det vælgermøde, som Horisonten STU havde indbudt til onsdag eftermiddag og aften den 13. oktober. Ikke nødvendigvis noget helt enkelt emne at bruge knap tre timer på, men til forskel fra så mange andre vælgermøder udmærkede denne seance sig ved meget få verbale krydsninger mellem kandidaterne, der langt hen ad vejen syntes enige om det meste.

Otte kandidater fra lige så mange partier deltog i Horisonten STU’s vælgermøde på det kommende Hotel Gro. (Foto: Henrik Fisker)

Mødet blev holdt i lokalet, der indtil for halvandet år siden var stedet, hvor stevnsborgerne købte medicin og andet fornødent på Stevns Apoteks daværende adresse. Rummet var uopvarmet, så både kandidater og tilhørere frøs med anstand – undtagen i pauserne, hvor varmekanonen blev tændt med et lydniveau, der gjorde det svært at høre hinanden tale. Til gengæld var der fri udskænkning af kaffe til at varme sig på – foruden de meget lækre canapéer, som eleverne på Horisonten havde fremstillet i dagens anledning.

Netop her – i det gamle apotek – er Horisonten ved at indrette et hotel, der får navnet: Gro. Formentlig en hentydning til, at der er tale om en socialøkonomisk virksomhed, som skal drives af Horisontens tidligere og nuværende elever, som dermed får lejlighed til at gro – i betydningen at vokse sig til en større selvtillid.

Hotel Gro på vej

Hotel Gro er blot én af Horisontens i alt 11 ejendomme i og uden for Store Heddinge, som forstander Paw Koch præsenterede for kandidater og tilhørere i et power point-show. Heraf fremgik også, at Horisonten lige nu har 70 unge som elever, hvoraf de fire kommer fra Stevns Kommune, mens de øvrige 66 stammer fra 30 forskellige kommuner i Danmark, de fleste fra Sjælland. Der er 40 ansatte i virksomheden.

I panelet sad otte kandidater fra lige så mange partier. Kun Nye Borgerlige og Liberal Alliance var ikke repræsenteret ved bordet. Blandt tilhørerne sås en del af de øvrige kandidater til valget, og ud over partisoldater og nogle af Horisontens elever og ansatte var der næppe mange såkaldt almindelige borgere til stede.

Det kommenterede Mikkel Lundemann Rasmussen (K) i sin afsluttende replik:
– Jeg havde håbet, at her havde flere unge mennesker og lidt færre politikere, sagde han.

Hvad er ligeværd?

Mødet blev styret af Jørgen Christensen, der er ansat i organisationen: Ligeværd med adresse i København. Han havde således ikke lokalkendskab, men gjorde sit bedste for at dele sol og vind lige mellem kandidaterne.

Han lagde ud med at bede kandidaterne give en definition på begrebet: ligeværd.

Jan Jespersen (SF) lagde for med at tale om det værdige liv:

– Vi skal skabe rammer, der giver mennesker lige muligheder trods ulige forudsætninger, sagde han.

Rikke Ackermann (Nyt Stevns) – der bl.a. er tidligere leder af Café Stevnen – understregede:

– Alle har brug for en succes i deres liv. Vi skal møde folk der, hvor de er, men vi skal ikke være ens, sagde hun.

Martin Henriksen (DF) kom med følgende definition:

– Ligeværd er at give alle mennesker uanset deres baggrund samme muligheder, fordi det enkelte menneske med deres forskellige talenter er lige meget værd, sagde han.

Hvorfor er der kun fire?

Lige ved siden af ham sad Heidi van den Heijkant, der er opstillet som nr. 2 for Enhedslisten. Hun var i udgangspunktet enig med Martin Henriksen, men understregede så:

– Men gælder det kun i teorien? Hvorfor er der f.eks. kun fire unge mennesker fra Stevns, der har fået muligheden for at gå på Horisonten, spurgte hun.

Dette spørgsmål fik ny luft under vingerne, da en mor mod slutningen af mødet tog ordet og fortalte, at hun havde fået nej fra Stevns Kommune til at få sin autistiske søn på Horisonten.

– Jeg beder jer tænke jer ekstra godt om, sagde hun med direkte adresse til politikerne i salen.

– Det gør indtryk på mig at høre din historie, sagde borgmester Anette Mortensen (V), der kunne bidrage med oplysningen, at der i alt er 20-25 mennesker fra Stevns Kommune, der går på STU. Men altså kun fire på Horisonten.

Martin Henriksen slog fast, at for ham er den ambition at skabe et tættere samarbejde mellem Horisonten og Stevns Kommune.

– Den særlige viden og erfaring, som Horisonten har, bør komme kommunen til gavn, mente han.

Boligmangel på Stevns

Vælgermødet kom omkring flere emner udvalgt af ordstyreren – blandt dem mangel på billige boliger til unge og en velfungerende offentlig transport.

Tim Christensen – der er tidligere direktør for Køge Handelsskole og nu kandidat for Socialdemokratiet – vakte opmærksomhed, da han slog fast:

– Stevns er næsten den plet i Danmark, hvor færrest unge får en uddannelse, og det hænger sammen med manglen på boliger, sagde han.

Det blev dog imødegået – bl.a. af borgmester Anette Mortensen:

– Så er det altså heller ikke værre, sagde hun.

Sofus Christensen – der er nummer to på den radikale liste og lokal ungdomsformand for partiet – efterlyste også flere boliger til unge på Stevns:

– Mange af mine kammerater flytter til København eller Roskilde. Hvis vi skal holde på dem, er der brug for flere mindre boliger – gerne tiny houses tæt på offentlig transport, sagde han.

Tiny houses er betegnelsen for små, praktisk indrettede huse eller hytter, som kan opføres billigt – bl.a. som ungdomsboliger. Horisonten overvejer netop nu at opføre en klynge af disse huse til sine tidligere elever, oplyste Paw Koch i sin velkomstpræsentation til vælgermødet.

Portrætmalerier

Samme Sofus Christensen var den ene af to kandidater, der vandt et portrætmaleri af sig selv efter mødet. En af Horisontens elever: Nicco Nimgaard fra Køge har særlige evner som tegner og sad under hele mødet og gengav ansigterne på henholdsvis Sofus og Rikke Ackermann, der fik værket overrakt ved mødets slutning.

Skriv en kommentar