(Last Updated On: 30. juni 2017)

Store Heddinge: Café Stevnens Venner havde tirsdag aften inviteret til vælgermøde på det sociale værested, Cafe Stevnen, i Algade 33. Aftenens debatemne var: Hvad vil politikerne gøre for de socialt udsatte?

Ti af de 12 mulige partier og lokallister, som man kan stemme på til efterårets kommunalvalg, var repræsenteret. Dansk Folkeparti havde i sidste øjeblik meldt afbud grundet ekstraordinært møde i partiet, mens Borgerlisten ikke havde tilmeldt sig arrangementet.

Efter en to minutters præsentation fra hver af de ti politikere, spredtes de i husets mange værelser, såvel i stueetagen som på første sal.

Herefter kunne borgere gå på visit hos de enkelte partirepræsentanter og få svar på deres spørgsmål. Nogle benyttede lejligheden til at diskutere personsager med udvalgte politikere, men der blev også spurgt ind til og diskuteret mere overordnede emner, såsom: Tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn, social arv, helhedsorienteret sagsbehandling, ældrepleje samt de frivillige indsatser.

Flere af Café Stevnens brugere er ensomme i dagligdagen, og ved mange af bordene blev det diskuteret, hvordan man finder de ensomme, hvordan man får dem til at komme til et sted som Café Stevnen og endelig hvordan man modtager dem på en god måde.

Nødvendig ressource eller jordbær på lagkagen

Den frivillige indsat blev også fremhævet, og alle politikerne roste det sociale værested, som Café Stevnen er til daglig.

– Jeg har været »politier« i 38 år, mere end 15 af dem på gaden. Når kommunen lukker kl. 16, er politiet socialkontor. Så er det fantastisk at kunne henvise til et sted som her. De frivillige steder for ensomme og hjemløse, som vi har i Danmark, er outstanding, sagde Steen S. Hansen (A).

Også Mænds Mødesteder på Blommevej i Strøby blev nævnt mere end én gang.

Flere af politikerne fremhævede nødvendigheden af den frivillige indsats som et supplement til de kommunale tiltag.

– Vi kan ikke det her alene. Vi har brug for de frivillige, John Dalsgaard Jensen (V).

– Men frivillighed skal ikke være ressourcen, det skal være jordbærret på lagkagen, ikke et af lagene, sagde Charlotte Agerslet Hansen, (Å).

Flere politikere nævnte muligheden for etableringen af et mentorkorps, en borgerrådgivning eller et udsatteråd, som skal hjælpe den udsatte i dialogen med blandt andet kommunen.

Hans Christian Rasmussen (F) kunne i den sammenhæng oplyse, at 40 kommuner i landet har et Udsatteråd, heriblandt vores to nabokommuner, Køge og Faxe.

rmh

 

Skriv en kommentar