(Last Updated On: 12. oktober 2020)

Den 22. oktober afholder klima- og Energigruppen på Stevns en workshop om EU’s klimapolitik.
Det kan synes noget verdensfjernt, for hvad betyder det for os på Stevns? EU’s politik betyder meget, da beslutningerne bliver omsat til dansk politik. Og sådan er det også med klimapolitikken. Danmark har allerede i 2015 tilsluttet sig Parisaftalen, hvor 192 lande har forpligtet sig på at arbejde for at holde den globale temperaturstigning under 2 graders stigning og stræbe efter at holde den under 1½ graders stigning.
Og nu har EU fremlagt New Green Deal; den nye grønne aftale. Det er en overordnet køreplan for den grønne omstilling af EU-landenes økonomier. EU-kommissionens mål er, at udledningen af klimagasser i EU i 2030 skal være reduceret med mindst 50 procent i forhold til 1990-niveauet, og lige nu har EU-Parlamentet stemt for en 60 pct. reduktion. Målet for et klimaneutralt EU er året 2050.
I Danmark har det betydet, at sidste folketingsvalg blev et klimavalg, som har resulteret i en klimalov, hvor regeringen forpligter sig på at nå 70 pct. reduktion af CO2-udledningen senest i 2030. Det har et stort flertal af partier tilsluttet sig, og vi kan i nyhederne følge med i, hvordan det samlede erhvervsliv og politikerne på livet løs diskuterer, hvordan det kan lade sig gøre.
Klima- og Energigruppen – Stevns afholder en workshop om det, for at vi kan blive informeret og diskutere det. Der vil være oplæg om indholdet i den nye grønne aftale og om, hvad den vil betyde for os lokalt. Det indebærer at der skal produceres bæredygtigt. Rasmus Jørgensen fra virksomheden KALK vil fortælle om produktionen af bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi med brug af vedvarende energi og omtanke for miljø og medarbejdere. Det har blandt andet udmøntet sig i, at virksomheden er blevet Vugge til Vugge certificeret.
Og der vil være oplæg om, hvordan Stevns Kommune overvejer at indgå i samarbejdet i DK2020, hvor kommuner indgår i et samarbejde om, hvordan kommuner i partnerskaber kan opstille mål for, hvordan de bliver mere klimarobuste og klimaneutrale i senest 2050.
Hvis du er interesseret i at høre mere og indgå i debatter om det, kan du se nærmere på www.klimastevns.dk eller melde dig til workshoppen som afholdes den 22. oktober kl. 18.30–21.

Med venlig hilsen
Birgit Smedegård
birgit@smedegaardolesen.dk

Skriv en kommentar