(Last Updated On: 28. februar 2017)

Det er den afgående formand for Dansk Folkeparti, Keld Heins, store håb til samarbejdet i den nye flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen – efter løftebrud og afbrudt samarbejde med Venstre og Konservative

Store Heddinge: Den sidste beretning fra Keld Hein i sin egenskab af formand for Dansk Folkeparti omhandlede i høj grad efterårets brud mellem Dansk Folkeparti og den daværende flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen.

– For Dansk Folkepartis vedkommende startede det jo ellers så lyst ved kommunalvalget i 2013. DF fik en helt tilfredsstillende konstitueringsaftale. Hermed var vi klar til fire års positivt samarbejde i en gruppe med et markant flertal. Troede vi. Meget, meget hurtigt skulle vi erfare, at Venstre på ingen måde var indstillet på at samarbejde med Dansk Folkeparti. Det stod hurtigt klart for os, at adskillige af de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke beherskede de for demokratiet almene spilleregler: Nemlig: Respekt for demokratiet, dialog, debat, kompromis, beslutning, sagde Keld Hein.

Løftebrud

Den sidste knast: Forløbet omkring budgetforhandlingerne, hvor Venstre, Konservative og DF havde underskrevet en aftale om budgetforslag, som efterfølgende blev ændret, var årsag til beslutningen om at afbryde samarbejdet.

– Et så stort aftalebrud, så stort et bagholdsangreb, kunne vi naturligvis ikke acceptere, og vi så også nødsaget til at opsige samarbejdsaftalen, sagde Keld Hein.

Siden er DF indgået i den nye flertalsgruppe sammen med Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten samt løsgænger Bjarne Østergård Rasmussen.

– Det er vort store håb, at den nye flertalsgruppe på værdig og fredelig vis kan gennemføre det kommunalpolitiske arbejde frem til novembervalget, sagde Keld Hein.

Nej til sociale besparelser

I den kommende valgperiode vil partiet arbejde for bedre ældrepleje og en bedre folkeskole på Stevns.

– Et løfte: Dansk Folkeparti på Stevns vil ikke fremover deltage i sociale eller folkeskolemæssige besparelser. Tværtimod mener vi, at folkeskolen skal have et løft, lovede formanden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, som følger: formand – Morten Vilmer, Store Heddinge, næstformand – Thomas Eilert, Strøby Egede, kasserer – Carl Erik Larsen, Strøby, sekretær – Susanne Lie, Rødvig samt bestyrelsesmedlem Varly Jensen, Strøby Egede.

Suppleanterne blev den afgående formand Keld Hein, Store Heddinge samt Finn Møller, Rødvig.
rmh

 

Skriv en kommentar