(Last Updated On: 13. juli 2020)

Til den årlige generalforsamling i Strøby Ladeplads Vandværk a.m.b.a. havde bestyrelsen stillet forslag om, at forsamlingen gav bestyrelsen mandat til at undersøge mulighederne for – med teknisk bistand – at lave en ny vandboring.

Forslaget er stillet på baggrund af fund af for mange pesticider i den ene af vandværkets aktuelle to boringer.

Undertegnede foreslog en tilføjelse til bestyrelsens forslag. Vi skulle samtidig stille krav til Kommunalbestyrelsen om, at den udarbejder en indsatsplan for vandværket.

Denne tilføjelse skulle sende et signal til Kommunalbestyrelsen om, at vi gør hvad vi kan – og at vi gerne ser Kommunalbestyrelsen komme ind i kampen for et bedre drikkevandsmiljø. Der blev med andre ord stillet et ændringsforslag, som dirigenten opsummerede, inden der skulle skrides til afstemning.

Den lokale stormogul og venstremand, Poul Erik Salebjerg-Hansen, bemærkede, at han syntes, at bestyrelsens forslag nu skulle sættes til afstemning. Det blev herefter gjort – trods flere indsigelser.

Normalt er det en foreningsretlig grundregel for generalforsamlingers behandling af ændringsforslag, at disse sættes til afstemning først. Det er desværre ikke første gang, jeg oplever på Stevns, at de demokratiske spilleregler underspilles, når Venstre-koryfæer finder det passende.

Kommunalbestyrelsen har – med partiet Venstre i spidsen – underprioriteret opgaverne økonomisk, så kun to miljømedarbejdere sidder med hele arbejdet indenfor sektoren i kommunen.

I vandværkets budget for 2021 indgår – i øvrigt – nu et estimeret erstatningsbeløb på en kvart million kroner fra vandværkets andelshavere til, blandt andre, Hr. Salebjerg for ikke at sprøjte pesticider på de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), som ikke er registreret offentligt! Først og fremmest fordi kommunen ikke har meddelt indvindingstilladelse til vandværket, der senest har ansøgt kommunen om dette – og hold nu godt fast! – i 2017.

Hans Ishøy
Garderhøjen 55
Strøby

Skriv en kommentar