(Last Updated On: 25. maj 2018)

Gitte Christensen har bedt om et halvt års orlov fra kommunalbestyrelsesarbejdet. (Pressefoto)

Stevns: Gitte Christensen, der er medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten, har af helbredsårsager bedt om orlov i seks måneder fra 1. juni. Gitte Christensen stillede op ved efterårets kommunalvalg, og har siden årsskiftet siddet i kommunalbestyrelsen. Desuden er hun næstformand i udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

Hvervet som folkevalgt kommunalpolitiker er omfattet af reglerne om borgerligt ombud, hvorfor Gitte Christensens anmodning om orlov skal godkendes politisk af de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Afløser bliver partifællen Sejer Folke, som vil træde ind i kommunalbestyrelsen i stedet for Gitte Christensen.

Sejer Folke har hidtil været kontaktperson for Enhedslisten Stevns. Willy Karlslund bliver ny kontaktperson.
rmh

 

Skriv en kommentar