(Last Updated On: 11. november 2021)

Stevns: Da Ældrerådets valgperiode i Stevns Kommune følger den kommunale valgperiode, afholdes Ældrerådsvalget samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget. Ældrerådsvalget finder således sted tirsdag den 16. november.

(Grafik: Ældrerådet)

Ældrerådets væsentligste opgaver er at rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt at formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre. Ældrerådet kan tage alle relevante emner op og er ikke begrænset til at udtale sig om de spørgsmål, der i forvejen står på kommunens dagsordener.

I Stevns Kommune består Ældrerådet af ni medlemmer samt suppleanter for de valgte i den udstrækning, det er muligt. Ved dette valg er der i alt 12 kandidater at stemme på.

Valget foregår som direkte valg, hvilket betyder at ældrerådsmedlemmerne vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v. Dermed er det alene de personlige stemmer, der afgør valgets udfald.

Man kan stemme på ældrerådsvalget i Stevns Kommune, hvis man er fyldt 60 år, er tilmeldt folkeregisteret og har bopæl i kommunen.

Alle borgere over 60 år vil derfor få tilsendt et særskilt valgkort, som de skal tage med til valgstedet for at afgive deres stemme. Valgstedet står anført på valgkortet – der er fire valgstedet i Stevns Kommune: Strøbyhallen, Hårlevhallen, Sydstevnshallen og Stevnshallen.
rmh

Kandidater til Ældrerådsvalg 2021

Følgende 12 kandidater er opstillet til ældrerådsvalget den 16. november 2021 (listet i vilkårlig rækkefølge):

 • Lilly Meisner Pedersen, Rødvig (genopstiller)
 • Mogens Hildebrandt, Rødvig
 • Peder Olsen, Strøby (genopstiller)
 • Susanne Kierch, Hårlev (genopstiller)
 • Jette Olsen, Magleby (genopstiller)
 • Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede (genopstiller)
 • Bodil Nielsen, Hårlev (genopstiller)
 • Karsten P. Smith, Rødvig (har tidligere været medlem af rådet)
 • Hans C. Bech, Strøby Egede (genopstiller)
 • Hans Chr. Rasmussen, Gevnø Mark
 • Anna K. M. Hansen, Store Heddinge (genopstiller)
 • Søren Hall Jensen, Rødvig

Skriv en kommentar