(Last Updated On: 3. november 2017)

Stevns kommune er vild med frivilligt arbejde. Det har den til fælles med kommuner i hele landet

»Det primære er lysten, uden at være afhængig af økonomi«, sagde Thor Grønbæk fra Borgerlisten Stevns (stående), da han sammen med 10 andre kandidater diskuterede forholdet mellem det offentlige og de frivllige foreninger. (Foto: Klaus Slavensky)

Hårlev: Ifølge en Momentum-rundspørge til landets kommunaldirektører svarer hele 93 procent, at omfanget af kommunens samarbejde med frivillige er steget siden 2007.

Og det er en bred vifte af områder lige fra plejehjem, idræt, socialt udsatte til teknik- og miljøområdet, hvor kommunerne samarbejder med frivillige.

Dette skisma var også omdrejningspunktet på et valgmøde i Hårlev sidste onsdag. Her havde Stevns Frivillighedscenter inviteret et 11 personers stort politikerpanel til at diskutere vilkår for de frivilliges indsats.

Flest kvinder er frivillige

Mødet startede med centerleder Hugo Tietze fra Greve.

Han talte om “Hvad er de frivilliges rolle i fremtidens velfærdssamfund?”, og opdelte dens frivilliges livscyklus i “unge”, der ønsker erfaring, i “voksne”, der giver erfaring fra sig, og “seniorer”, som både har erfaringer og ønsker et socialt netværk.

Med en Rambøll-undersøgelse fra 2017, som kilde, fortalte Hugo Tietze, at de frivillige i snit brugte 16 timer om ugen til at hjælpe. 42 pct. var under 45 år, og 58 pct. over 45 år. 48 pct. var mænd og 52 pct. var kvinder.

Endelig var mange tidligere offentlige ansatte aktive i foreninger under begrebet “kommunale frivillige”.

Og så var debatten i gang.

Offentlige vs frivillige

Thor Grønbæk fra Borgerlisten Stevns lagde ud med en reference til hans egen landsby Holtug:

– Her er vi vant til at hjælpe hinanden. Men hvis det offentlige slipper for tidligt, så skal vi passe på. Det modsatte dilemma er, at mange frivillige foreninger er afhængige af offentligt tilskud.

Denne problematik blev bakket op af socialdemokraten Steen S. Hansen:

– Vi ville ikke have noget Stevns uden frivillige. Men der skal være en vekselvirkning mellem kan-skal opgaver. Frivilligt arbejde er frivilligt, men omvendt skal de ansatte ikke blot have pligtjob.

Jane Halvor Jensen (DF) vendte problematikken en anelse:

– De frivillige skal ikke tage offentlige opgaver, for hvis der bliver sat for mange krav til de frivillige, så orker de det ikke.

Den radikale Jørgen Gregersen var endnu mere skeptisk:

– De to grene flyder mere og mere sammen. Derfor skal vi have ordentlige retningslinjer for det offentlige og det frivillige arbejde.

Debatten bølgede frem og tilbage med de godt 50 tilhørere, hvoraf mange kom fra foreningerne. Flere vigtige emner blev berørt, bl.a. tilskudregler, idébank, gratis materialer, udvidet samarbejde mellem Stevns Frivillighedscenter og kommune, og noget-for-noget ordninger, som “belønninger” til de frivillige foreninger.

Grænsen blev ikke fundet

Grænsen mellem det offentliges forpligtelser og de frivilliges velvillighed blev ikke fundet på dette valgmøde.

Men problematikken er kommet for at blive.

Det fremgik også af Momentums rundspørge til kommunerne, som synes bevidst om, at det er afgørende, at de frivillige ikke begynder at føle sig som en slags arbejdskraft, eller at de bliver brugt, uden at de selv har indflydelse på hvordan og hvor ofte de stiller gratis op.
sky

 

Skriv en kommentar