(Last Updated On: 29. november 2017)

Vælgere og partisoldater hyggede sig på valgaftenen i Hårlevhallen mens de ledende partiorganer forhandlede om magten på Stevns. (Foto: Klaus Slavensky)

Rævekager, intriger, magtkampe, lokumsaftaler. Det er ikke småting, der siges om konstitueringsprocessen efter et kommunalvalg.

Men den slags politisk spin lader Stevnsbladet de sociale medier om, og giver i stedet partiernes spidskandidater mulighed til at forklare deres syn på de forhandlinger, der på valgnatten førte til at blå blok og Dansk Folkeparti fandt sammen.

Steen S. Hansen (S)
Jeg takker for vælgernes opbakning, og til at gøre Socialdemokratiet til Stevns største parti.
Vi vil arbejde for, at styrke velfærden for unge og ældre i de kommende fire år.
Det er ærgerligt, at der ikke blev forsøgt at skabe et bredt samarbejde. Socialdemokratiet har tilbudt en koalition med Venstre på borgmesterposten, men vi har aldrig fået noget svar om en konstituering hen over midten.
Men vælgerne gav Socialdemokratiet fremgang, valgresultatet viste, at vælgerne ønskede forandring, det fik de ikke med konstitueringen, men vi vil gøre alt vi kan for at opfylde vælgernes ønske.

Line Krogh Lay (R)
Ved sidste valg kom vi ind med hjælp fra vores valgforbund. Denne gang har vi mere end sikret vores mandat selv og cementeret vores berettigelse i Kommunalbestyrelsen. Jeg er taknemmelig for de 454 personlige stemmer og fremgangen til Radikale. Jeg ville gerne have haft Jørgen Gregersen med, men sådan skulle det ikke være.
Det stod meget hurtigt klart, at Dansk Folkeparti havde forhandlet til to sider. Deres begrundelser for at skifte kurs var meget løst funderet.
De krav de fik opfyldt i blå blok, havde de også kunnet få opfyldt hos os. Det giver det indtryk, at de på forhånd havde besluttet, at de ikke ville være med. Jeg håber dog, at de står ved vores budget for 2018.
Jeg har ikke tænkt mig at føre blokpolitik. Jeg står for bredt samarbejde, og jeg vil fortsat søge dialog og indflydelse på mine mærkesager med dem, der vil. I vil ikke se mig sidde med korslagte arme i fire år. Flertallet er de smallest mulige, og de vil efter al sandsyndlighed blive nødt til at se mod midten, når DF indtager særstandpunkter i fremtiden.
Vi skylder Stevnsboerne en kommunalbestyrelse, hvor alle mandater arbejder for løsninger, for udvikling og for Stevns frem for imod hinanden. Det har været mit mål og er fortsat mit mål. Jeg ønsker at samle de røde og de blå og tænke grønt. Jeg opfordrer til samarbejde frem for grøftegravning. Det, er jeg sikker på, er et stærkt ønske hos mange af vælgerne på begge sider.

Mikkel L. Rasmussen (C)
Jeg er meget tilfreds med vores fremgang på omkring 40 pct. og to mandater. Vi har lavet et generationsskifte lokalt i partiet og resultatet viser mig, at vi er kommet godt fra start. Samtidig er vi meget tilfredse med at have fået en borgerlig borgmester. Det var en af de ting, som vi har lovet vælgerne at arbejde for. Som en del af flertalsgruppen er vi samtidig sikret indflydelse og det agter vi at benytte os af. Vi har konservativ politik som vi vil arbejde hårdt for at komme igennem med, det har vi også lovet vælgerne.
Konservative gik ind til det her valg med fokus på politikken og ikke titlerne.
Den dialog vi har haft med vælgerne over de seneste år skal omsættes til mærkbare resultater, og derfor kom politikken i første række. Jeg er meget tilfreds med den konstituering vi har lavet.
Der skal ikke føres blokpolitik på Stevns. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med alle partierne på kryds og tværs. Valgkampen har vist, at alle partierne ønsker det bedste for Stevns, og det synes jeg er et godt udgangspunkt for de næste fire år. Desuden mener jeg, at alle de 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen har en forpligtigelse til at stå sammen med ordentlighed og respekt, som nøgleordene for samarbejdet de næste fire år.

Jan Jespersen (Ø)
Jeg er glad og stolt over den opbakning Enhedslisten fik ved tirsdagens kommunalvalg, vi kunne ikke have håbet på mere.
At Dansk Folkeparti springer fra på målstregen, kan vi kun beklage, men vi føler os på ingen måde skyldige i deres valg.
Men vi undrer os da over, at de på valgnatten roser den arbejdsform og de resultater vi i velfærdsflertallet har opnået det sidste år, og så vælger den anden side.
Med vores to mandater vil vi fortsætte kampen mod den stigende ulighed vi er vidende til, og vi syntes det er på tide, at vi får kigget på klima, energi og miljø politikken her i kommunen.  Vi lever i en verden, hvor socialpolitik er blevet synonym med arbejdsmarkedspolitik.
Vi vil fremsætte forslag, med det formål at bedre forholdene for de borgere, der af den ene eller anden grund er havnet i en trist situation. VI skal have gjort op med de urimelige lange afklaringsforløb, som kun gør mennesker mere syge, og der skal skabes tillid til, at de afgørelser, der træffes i kommunen foretages hurtigst muligt på et korrekt oplyst grundlag.
Stevns er en landkommune med meget natur, den skal vi værne om. Derfor vil Enhedslisten arbejde for at mindske udledningen af giftstoffer, der rammer vores grundvand. Naturen skal styrkes så diversiteten så kan udvikle sig til glæde og gavn for dyr og mennesker.
Og sidst men ikke mindst, vil vi arbejde for at Varpelev projektet bliver genoplivet, så vi kan reducere brugen af fossile brændstoffer og komme i mål med de nationale klimamål.

Varly Jensen (O)
Vi i Dansk Folkeparti er rigtigt stolte af valgresultatet, 1.563 borgere stemte på os, mod 1.543 stemmer for fire år siden. Det er en fremgang på 20 stemmer; dermed kunne vi fastholde vores to mandater.
Det positive valgresultat skal også ses i lyset af, at Dansk Folkeparti ikke havde aftalt valgforbund, eller forhåndsaftaler med andre partier eller lister.
Tidligt i forhandlingsforløbet stod det klart for alle fire partier i konstituerings gruppen, hvor vigtigt det er, at der bliver politisk borgfred og samarbejdsvilje, hvor der i fremtiden bliver forhandlet bredt i fuld respekt for hinandens synspunkter.
Vi vil godt takke alle de 1.563 borgere, som har stemt på os og som dermed gør det muligt at fortsætte vores politiske arbejde, bl.a. med at skabe en stærk og handlekraftig politisk ledet Kommune, så borgerne altid vil opleve, et godt og respektfuldt møde med Stevns Kommune.

Anette Mortensen (V)
Det var forventeligt at Venstre ikke ville opnå samme resultat som for fire år siden, men jeg havde håbet på at vi kunne nå op på de fem mandater som vi har i den nuværende kommunalbestyrelse. Det lykkedes desværre ikke. Men konstitueringsforhandlingerne er forløbet tilfredsstillende for Venstre.
Allerede på valgaftenen var der en god stemning indbyrdes mellem C, Nyt Stevns, DF og V. Der er et fælles ønske om at få skabt et godt samarbejde og se fremad.
Det er vigtigt, at der kan skabes et godt klima i den nye kommunalbestyrelse, og derfor vil både Venstre og resten af konstitueringsgruppen søge samarbejde med alle 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det er mit indtryk, at alle de valgte ønsker det bedste for Stevns, og det skal vi holde os for øje i det fremtidige samarbejde.

Mogens Haugaard (N)
Jeg er meget tilfreds med at Nyt Stevns blev det tredje største parti i kommunalbestyrelsen den første gang vi stiller op.
I konstitueringsforhandlingerne gjorde vi ikke krav på hverken borgmester eller viceborgmesterposten.
Til gengæld var det et stort ønske for mig, at blive formand for Social- og Sundhedsudvalget, det var første prioritering.
Vi har en forpligtigelse som folkevalgte at arbejde for Stevns, og jeg og Nyt Stevns forholder os professionelle til dette arbejde.
Følelser kan man ikke bygge politik på.
Jeg håber ikke, at der indføres blokpolitik på Stevns. Jeg vil gøre mit for at involverer oppositionen i beslutningerne, der hvor jeg har mulighed for det.

sky

 

Skriv en kommentar