(Last Updated On: 28. juni 2017)

Der er nok mange ting der kommer i luften, Dagbladet og tv , senest tre træer på havnen i Rødvig, klipper vi græskanter eller ikke, lige nu påtænker at udbygge Valløby med 100 boliger m.m.

Stort og små som med al tydelighed viser, at valgkampen er i gang. Mange har en mening om de mange sager, og det er vel fint nok i det samfund vi nu har, men i den nordvestlige del af kommunen har vi også en by med udvikling i, nemlig Hårlev. Ja, der sker vel ikke så mange skandaler i denne del af kommunen for tiden? Men det er en levende by, der ligesom prøver at få en positiv udvikling til at forsætte .

Nu kæmper vi for at fastholde 15 minutters drift med toget fra Hårlev til Køge som nummer et, og måske det kunne passes ind med tog til Roskilde hvilket også ville være fint .

Jeg vil også kæmpe for en udvikling af Ådalen, en ny Tingvej med cykelstier, en cykelsti mellem Hårlev-Hellsted og Hårlev-Endeslev. Og så skal der gang i salg af erhvervsjordsområdet. Der skal indføres flexåbening på børnepasningsområdet. Ske en udvikling af stationsområdet, og skabe ungdomsboliger. Vi skal støtte de frivilliges indsats bl.a. ved at ændre lokaltilskuddet til foreninger udenfor hallerne, så de har samme vilkår. Der ældreområdet og de unge borger med særligt behov.

Dette er blot nogle områder, som der må kigges på. Det er vigtigt for mig, at man planlægger udviklingen og ser hele kommunen rundt og lytter til de mange borgeres ønsker og tanker.

Det er mig også meget på sinde, at man taler pænt og arbejder med sagerne, går efter bolden og ikke går efter en person. Jeg håber, at vælgerne giver mig lov til at sætte mit og deres præg på et kommende nyt Stevns, da vi har en god kommune med muligheder for de mange.

Venligst

Johnny Andersen Hårlev.

Nyt Stevns

 

Skriv en kommentar