(Last Updated On: 24. april 2015)

På generalforsamlingen i Vallø Golfklub kunne bestyrelsen berette, at det går ganske pænt for klubben. Der kommer mange nye medlemmer til, og man har i dag 1193 aktive golfspillere

hulinone
Fire spillere fra Vallø Golfklub har præsteret en hole-in-one. Det er Jens Albertsen (hul 8), Bjarne Glassow Hansen (hul 13), Carsten Henriksen (hul 6) og Tina Hansen (hul 8). Ved generalforsamlingen var Bjarne Glassow Hansen (t.v.) og Carsten Henriksen tilstede. Bagerst ses bestyrelsesmedlem Henrik Lauritsen. (Privatfoto)

ST. TÅRNBY: Regnskabet for sidste år viste et lille plus, hvilket blev betegnet som fornuftigt. Der er sket flere ændringer i løbet af sidste år. Carsten Klingeberg, som driver klubbens proshop, er nu også protræner i klubben, og så kom der ny forpagter af cafeen, Maj-Britt Jensen, som ved generalforsamlingen fik stor ros og klapsalver for hendes indsats. ”Hun har taget mange initiativer, og gæsterne siger, at det styrker stedet med en så åben og imødekommende dame,” fortalte bestyrelsesmedlem Christian Holst Overgaard. Der har fra 2013 til 2014 være en tilbagegang i nettoomsætningen på godt 400.000 kroner. De eksterne omkostninger er til gengæld faldet, hvilket betød et årsresultat i plus på cirka 41.000 mod et minus på godt 26.000 kroner året før. Kontingentet for fuldtidsmedlemsskab holdes uændret på 6350 kroner.

Bestyrelsen
Alle på valg til bestyrelsen var villige til og modtog genvalg. Den består således fortsat af formand Henning Birkehøj, næstformand Henrik Werdelin samt Christian Overgaard, Annette Nielsen, Helle Due Bense, Henrik Lauritsen og Dorthe Madsen. Jesper From blev valgt som suppleant.

Skriv en kommentar