(Last Updated On: 12. januar 2016)

Læserbreve-735x415

Når jeg læser artiklen »Krav om løsning på Tingvej« i Dagbladet den 28. december 2015 (hvor man blandt andet kan læse, at den socialdemokratiske gruppeformand Steen S. Hansen foreslår et permanent vådområde på sydsiden af Tingvejen, red.), er det tid til at komme med et par kommentarer.

Som det første, har vejen jævnligt været oversvømmet, siden den blev anlagt i 1919. Men problemet er ikke blevet mindre, eftersom åen næsten ingen oprensning får.

Ved tingvejsbroen har bækken syd for vejen sit udløb, med aflejring af sand og dynd foran og under broen. Det er mindst to år siden, at der er oprenset. Der ligger stadig synligt jernskrammel foran broen, måske et henkastet våbenskab?

Ved jernbanebroen gror der på nordsiden store poppeltræer direkte i åbunden. De er mindst 10 til 15 år gamle. Mon det fremmer gennemstrømningen?

Som det ser ud nu, må det være et direkte svigt fra kommunens side, at der intet gøres. Af de afsatte 800.000 kroner bør de allerførste bruges på en entreprenør, der kan rense åen op.

PS.: Hvorledes Tingvejen kommer op på en dæmning? Spørg Østbanen, de anlagde en dæmning for 135 år siden og den ligger der endnu.

Ib Christoffersen
Myrekærvej 1
Varpelev

 

Skriv en kommentar