(Last Updated On: 28. marts 2017)

Store Heddinge: Man kan vaske sine hænder, eller vaske tavlen ren. I begge tilfælde handler det om at lægge noget bag sig, og starte på en frisk.

Det har både bestyrelsen i Store Heddinge Vandværk, og en kritisk gruppe brugere, fundet, at tiden var inde til.

Fosser pengene ud?

Det bliver der mulighed for på vandværkets generalforsamling den 30. marts kl. 19:30 på Hotel Stevns.

“Fosser pengene ud af kassen?”. Denne påstand vil bestyrelsen godt have diskuteret.

En stemme per mand?

Samtidig er der indkommet forslag vedrørende stemmeretten. En gruppe brugere ønsker vedtægtsændring, så der fremover bliver én stemme pr. andelshaver til forskel fra, som nu, én stemme per bolig.

Den siddende bestyrelse vil fastholde status quo for at undgå, at en boligejer med flere ejendomme, boligforeninger m.fl. kan dominere en afstemning.

Der er således lagt op til en ordentlig gang vandkamp.
sky

 

Skriv en kommentar