(Last Updated On: 12. januar 2021)

Af Rikke Michael Hansen

Store Heddinge: I april 2020 indleverede Horisonten STU et købstilbud og en forretningsplan for fortsat drift af Store Heddinge Vandrerhjem som socialøkonomisk virksomhed, men et politisk flertal besluttede på den lukkede del af et kommunalbestyrelsesmøde i juni, at vandrerhjemmet forsat skulle drives som et beskæftigelsestilbud i kommunen.

Stevns Kommune ejer grunden, hvorpå vandrerhjemmets bygningerne ligger. Selve bygningerne er ejet af en Selvejende Fond. Kommunalbestyrelsen har desuden besluttet, at Stevns Kommune skal købe bygningerne af den Selvejende Fond, og at der forsat skal drives vandrerhjem i bygningerne.

Kommerciel turismeaktør ønskes

På årets sidste kommunalbestyrelsesmøde var vandrerhjemmets fremtid atter sat til behandling, denne gang på den åbne del af dagsordenen.

Forvaltningen i Stevns Kommune har som grundlag for det forestående projektarbejde udarbejdet et visionspapir, som opsummerer udvalget Arbejdsmarked, Erhver og Turismes (AET) overordnede visionspunkter for fremtidig drift af Store Heddinge Vandrerhjem. Kommunalbestyrelsen blev på decembermødet orienteret om visionerne.

(Arkivfoto: Henrik Fisker)

 

Udvalgsformanden for AET, Mikkel Lundemann (K) indledte sagen med kort at skitsere visionen om et vandrerhjemmet drevet af en kommerciel turismeaktør:

– I dag bliver bygningerne drevet af Stevns Kommune som et beskæftigelsestilbud kombineret med et vandrerhjem. Det vil vi gerne gøre lidt op med, sagde udvalgsformanden.

Eklatant fejl

Det førte til en længere debat med indsigelser fra bl.a. Enhedslistens Sejer Folke:

– Jeg er glad for, at diskussionen om vandrehjemmet nu endelig kommer op som et åbent punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden. Det er bare ærgerligt, at det først sker for sent, nu, hvor muligheden for at få skabt den bedst mulige løsning for et fremtidigt vandrehjem er forpasset, sagde Sejer Folke med henvisning til købstilbuddet fra Horisonten STU, og uddybede:

– Bestyrelsen for vandrerhjemmet gik igang med at finde en ny forpagter eller køber til vandrerhjemmet. Og det lykkedes jo for dem. De fik både et købstilbud, og et meget flot og visionært prospekt for udviklingen af vandrerhjemmet, fra Horisonten. Det var en gave til kommunen. Vi kunne slippe for de årlige underskud på vandrerhjemmet. Vi kunne få et vandrerhjem, der levede op til standarden i 2020. Det var en eklatant fejl, at vi ikke tog imod den mulighed, og indgik i et konstruktivt samarbejde med Horisonten omkring dette, sagde Sejer Folke.

Mogens Haugaard fra Nyt Stevns erklærede sig enig i Sejer Folkes synspunkter.

– Vi mener ikke, at Stevns Kommune skal købe gamle bygninger og lade professionelle drive vandrerhjem. Det er svært at få økonomi i det, sagde han.
Line Krogh Lay (R) var langt hen ad vejen enig med både Enhedslisten og Nyt Stevns; dog mente hun godt, at der kan drives vandrerhjem i Store Heddinge, og flertallets beslutning tager hun til efterretning:

– Når man er blevet stemt ned, så er man blevet stemt ned. Og så må man gå konstruktivt ind i det fortsatte arbejde. Man kan ikke omgøre den beslutning, der er truffet, sagde hun.

Flertal stemte for visionsplanen

Mikkel Lundemann tog til genmæle, da Sejer Folke i løbet af debatten betegnede Horisonten STU, som en ’aktør, der ville drive kommerciel, socialøkonomisk virksomhed’.

– Socialøkonomisk virksomhed er ikke det samme som kommerciel virksomhed, understregede udvalgsformanden.

I løbet af debatten blev det flere gange fremhævet, at det ikke er kommunen, som fremadrettet skal drive vandrerhjem, og at det var bestyrelsen for den Selvejende Fond, som takkede nej til Horisonten STU’s købstilbud.

– Hvad der er sket mellem bestyrelsen og andre aktører, vil jeg ikke blande mig i, sagde Mikkel Lundemann, hvortil Mogens Haugaard replicerede, at vandrerhjemmets bestyrelse er politisk udpeget.

I den afsluttende afstemning, stemte et flertal uden om Enhedslistens og Nyt Stevns’ i alt fire medlemmer for at gå videre med visionsplanen for vandrerhjemmet.

Købet af vandrerhjemmets bygninger er endnu ikke gennemført.

Skriv en kommentar