(Last Updated On: 4. april 2022)

Generalforsamling i Store Heddinge Vandværk afviste forslag om at gå tilbage til hårdt vand med kalk.

Store Heddinge: Den 31. marts mødte henved 140 anpartshavere op til generalforsamling i Store Heddinge Vandværk, som forud for årsmødet havde modtaget forslag om at stoppe vandværkets blødgøringsanlæg.

Bestyrelsesformand Lars Ibsen gik tilfreds fra generalforsamlingen i Store Heddinge Vandværk, da et flertal besluttede at beholde værkets blødgøringsanlæg. (Foto: Klaus Slavensky)

Alt for dyrt

Det er bestyrelsesmedlem, René Leen fra Sigerslev, der stillede forslaget med den begrundelse, at det blevet alt for dyrt, og fordi kvaliteten ikke holder hvad der blev lovet.

– Jeg har fra starten været utilfreds med den information vi fik, og min fundamentale holdning er, at den slags blødgøring hører til i storbyerne. Nu har man ødelagt Danmarks bedste drikkevand. DTU har påvist, at smagen ændres når man fjerner dets næringssalte, og samtidig har vi stadig kalk i rør og dysser, siger René Leen.

Han mener desuden, at økonomien er løbet løbsk.

– Beregninger forudsatte, at restproduktet, kalkpillerne, skulle sælges, nu gives de væk gratis. Økonomien er kørt af sporet. Det har inklusive etablering kostet 4 mio. kr. på 4 år, og det skyldes, at afkalkningsanlægget har kørt elendigt, så vandværksbestyreren har måtte arbejde ekstra. Så derfor må denne fejlinvestering stoppe nu, og vi må vende tilbage til at få vand som igen kan drikkes, understreger René Leen.

Mistede bestyrelsespost

Men det var et flertal på generalforsamlingen ikke enig med ham i.

Ud af 135 stemmeberettigede stemte blot 32 for René Leens forslag og 103 stemte nej, og dermed ja til at fortsætte med såkaldt ’blødt vand, hvor kalkindholdet fjernes og vandets hårdhed bevares 8-10 ⁰dH frem for 22.

– Vi er glade for at forslaget blev afvist, så vi kan køre videre med anlægget, og nu skal vi arbejde på at få det til at køre optimalt, fortæller bestyrelsesformand Lars Ibsen.

– Vi kan desværre ikke love, at prisen umiddelbart sættes ned. Alle omkostninger stiger for øjeblikket og derfor fastholder vi prisen på blødgøringsanlægget, siger Lars Ibsen, der blev genvalgt som formand.

René Leen mistede sin bestyrelsespost ved valget på generalforsamlingen til René Kristensen, og dermed udgør bestyrelsen, foruden ham og Lars Ibsen, næstformand John Bøjlund, kasserer Axel Mølgaard Andersen, sekretær Hans Peter Michaelsen samt bestyrelsesmedlemmerne Tommy Bagger Andersen og Poul Freitag.

Forsamlingen vedtog desuden, at fremtidige generalforsamlinger ikke længere skal afholdes inden marts, men nu senest maj. Et forslag der skal genvedtages igen på næste årsmøde.
sky

Skriv en kommentar