(Last Updated On: 1. november 2017)

De private vandværker på Stevns får i disse dage vandprøveundersøgelser retur. Flest er positive.

Natur- og miljømedarbejder Sanne Bagge Petersen har opsyn med de private vandværker. Her ses hun på besøg i Strøby Egede Vandværk. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Forårets store mediebevågenhed var fundet af ukrudtsmidlet Desphenyl-Chloridazon i vandet hos flere vandværker i landet.

Miljøstyrelsen har nu bestemt, at alle vandværker skal teste for dette, og den nye bekendtgørelse trådte i kraft den 27. oktober i sidste uge.

12 værker går fri

Arnøje Vandværk var et af de første til at sikre rent grundvand og drikkevand.

Ifølge Stevns Kommunes natur- og miljømedarbejder Sanne Bagge Petersen, gav analysen ingen negative resultater for Arnøje. En række andre vandværker har også modtaget positive analyser.

Fire tæt på grænsen

Fire vandværker har indtil videre fået konstateret chloridazon, desphenyl-chloridazon eller methyl-dephenyl-chloridazon i vandet.

Det drejer sig om Store Heddinge Vandværk, Strøby Egede Vandværk, Rødvig Vandværk og Tommestrup Vandværk.

Men ingen af analyserne viser et indhold af pesticidet på over grænseværdien 0,4 µg/l, konstaterer Sanne Bagge, som understreger, at brugere uden fare kan benytte drikkevandet.

Strøby Egede Vandværk havde en måling på 0,14 på såkaldt ’afgang vandværk’.

Men heller ikke på denne boring var der nogen parametre over grænseværdierne. Der er stadig opfølgning på dette.

Desuden har Strøby Egede Vandværk også fået analyseret deres vand for mikroplast, uden at der blev fundet noget.

Analyserne følges tæt

Der er stadig private vandværker på Stevns, som ikke har fulgt kommunens henstilling om frivillige målinger.

– Vi vil nu anbefale dem, at de i den nærmeste fremtid foretager analyser, oplyser Sanne Bagge, og henviser til Miljøstyrelsens nye bekendtgørelse.

Kommunens natur- og miljømedarbejder vil følge op på samtlige vandværkers drift og analyseresultater.
sky

 

Her kan man se om det lokale vandværk har fulgt Miljøstyrelsens bekendtgørelse om at teste vandet for pesticiden Desphenyl-Chloridazon.

Følgende vandværker har bestilt analyse:

 • Store Heddinge Vandværk
 • Strøby Egede Vandværk
 • Tåstrup Vandværk
 • Magleby Vandværk
 • Havnelev Vandværk
 • Holtug Vandværk
 • Strøby Ladeplads Vandværk
 • Bakkehældets Vandværk
 • Strøby Vandværk
 • Arnøje Vandværk
 • Rødvig Vandværk
 • Skørpinge Vandværk
 • Frøslev Vandværk
 • Tommestrup Vandværk
 • Klippinge Vandværk
 • Hårlev Vandværk

Kilde: Stevns Kommune per oktober 2017

 

Skriv en kommentar