(Last Updated On: 17. februar 2015)

Varly Jensen

Regnvandsbassinet i Solgårdsparken betyder, at første etape af separatkloakeringen i Strøby Egede blev væsentlig dyrere end budgetteret. I evalueringen af projektet lægger bestyrelsen for Stevns Forsyning op til bedre kommunikation med kunderne samt et tættere parløb med kommunen i det videre kloakeringsarbejde.

Nu er regnskabet gjort op. Prisen endte på 24 millioner kroner mod en budgetteret udgift på 13 millioner, og Stevns Forsynings formand Varly Jensen, DF, er ikke tilfreds med overskridelsen, selv om forsyningen ikke selv har været herre over de ekstra omkostninger. Samtidig mener han, at selskabet har gjort nogle erfaringer, som kan bruges i arbejdet med de kommende års etaper: Både de direkte berørte husstande og de øvrige grundejere i byen skal undervejs i forløbet informeres mere og bedre, ligesom forsyningen og kommunen vil søge et tættere samarbejde omkring de kommende etaper.

”Et spring på 11 millioner lyder voldsomt – og det er voldsomt. Men vi må også sige, at det projekterede projekt til 13 millioner ikke har meget tilfælles med det projekt til 24 millioner kroner, som vi endte op med. Meget langt fremme i etapen måtte vi på grund af miljøkrav etablere regnvandsbassinet. Hvis bassinet havde været indarbejdet fra starten, og projektet var sat til 24 millioner kroner fra begyndelsen, er det langt fra sikkert, nogen havde reageret. Men når det ændres undervejs, virker springet selvfølgelig stort”, siger Varly Jensen.

Læs mere i Stevnsbladet på lørdag.

Skriv en kommentar