(Last Updated On: 7. februar 2020)

Det er i denne kontorbygning, at Vattenfall de næste par år vil koordinere anlægsarbejdet med Kriegers Flak Havvindmøllepark. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Energistyrelsen har den 3. februar godkendt detailprojekt og givet VVM-tilladelse til virksomheden Vattenfall i forbindelse med Kriegers Flak Havvindmøllepark. Det betyder, at Vattenfall – når klagefristen udløber den 2. marts – kan gå i gang med selve anlægsarbejdet af den 600 MW store havvindmøllepark.

Allerede nu er virksomheden ved at etablere sig på fiskerihavnen i Rødvig. Her er nu opstillet en kontorbygning, hvori der skal indrettes kontorer med mere.

– Der kommer også to såkaldte CTW’er – det står for Crew Transfer Wessels – som skal sejle mandskab ud til byggepladsen på Kriegers Flak, siger havnefoged i Rødvig Havn, Jens Sørensen til Stevnsbladet.
Selve møllerne bliver til gengæld udskibet fra Rønne Havn på Bornholm. Havnens område er i forbindelse med det store projekt blevet udvidet med 150.000 kvadratmeter.
Jens Sørensen kan endvidere oplyse, at også Vattenfall vil være på havnen i Rødvig de næste 2-2½ år, og at også virksomheden Siemens senere på året vil indrette sig med kontorer på fiskerihavnen.

Pressechefen for Vattenfall i Danmark, Esben Balzer Nielsen, har til Dagbladet oplyst, at kontoret i fiskerihavnen skal anvendes under byggefasen af Kriegers Flak, og det er også herfra, at byggeriet af vindmøllerne vil blive koordineret.

Stadig plads til autocampere

Vattenfalls kontorbygning er placeret på et område, hvor der tidligere var afmærkede pladser til fire autocampere. Heldigvis behøver autocamper-folket ikke at køre forgæves, hvis de gerne vil gøre ophold på havnen i Rødvig.

– Der er stadig adskillige pladser til autocampere langs kajkanten, og stedet til tømning af spildevand og toilet er flyttet til Fiskerihavn 2, oplyser Jens Sørensen.

Havvindmølleparken vil bestå af 72 vindmøller, hvoraf de nærmeste befinder sig cirka 32 kilometer fra Stevns. Havmøllerne forventes at gå i drift i 2021, og til den tid vil serviceringen af Kriegers Flak foregå fra Klintholm Havn.
rmh

Skriv en kommentar