(Last Updated On: 3. december 2018)

Jeg har med meget stor forundring læst dit nærmest fantastiske forsøg på at fraskrive dig alt ansvar for den nuværende situation, og i stedet forsøge at give andre skylden for din politiske håndtering af sagen i sidste valgperiode.

Fakta er, at jeg og den øvrige Kommunalbestyrelse ikke på et eneste tidspunkt var involveret i dit arbejde på kommunens vegne i 2017. Du afleverede et Beredskab, der ikke var harmoniseret, med en masse uløste knaster og med en meget stor usikkerhed om, hvorvidt Hårlev brandstation ville blive nedlagt.

Jeg har personligt hele tiden arbejdet for at sikre Stevns en fortsat deltagelse i Østsjællands Beredskab, af hensyn til alle vore vigtige medarbejdere i Beredskabet og ikke mindst borgernes sikkerhed på Stevns.

Lige nu siger vores vedtægter i Beredskabet, at kommuner, som ønsker at trække sig ud af samarbejdet, kan gøre dette med to års varsel. Den nærmeste fremtid vil afklare vores situation, og så handler vi i sagen som en samlet Kommunalbestyrelse, og ikke som tidligere kun som én ud af 19 medlemmer.

Anette Mortensen
Borgmester

Skriv en kommentar