(Last Updated On: 26. januar 2017)

Det fremgår i artiklen »Den fine arv, der splittede en hel kommune« bragt i Jyllands-Posten søndag den 22. januar, at Stevns står med en Verdensarv, men er endt som et splittet samfund.

Som udgangspunkt er alle borgere i Stevns Kommune stolte af, at vi fik det fornemme Unesco stempel: Verdensarv for Stevns Klint.

Siden vi fik tildelt Verdensarven, er der naturligvis brugt mange kræfter på at diskutere fremtiden, blandt andet fredning og placering af besøgscenter.

Til oplysning har Dansk Folkeparti på Stevns tidligere stemt for, at et kommende besøgscenter skulle bygges i Højerup, men blev nedstemt.

Men med respekt for flertalsafgørelser arbejder vi naturligvis loyalt og konstruktivt for opgavens løsning.

Som situationen er lige nu, er Kommunalbestyrelsen enige om det videre forløb i sagen, samt at vi søger finansiering via fonde.

Med venlig hilsen
Keld Hein
Lokalformand Dansk Folkeparti Stevns

 

Skriv en kommentar