(Last Updated On: 11. oktober 2016)

Læserbreve-735x415Jeg har af Stevns kommune modtaget påbud om, at min ejendom skal tilsluttes det nyetablerede kloaksystem og samtidig skal regnvand håndteres på egen grund. Påbuddet er givet med henvisning til Miljøbeskyttelsesloven §28 og kan ikke påklages.

Det er almindeligt kendt, at kravet om separatkloakering for den enkelte husstand har store økonomiske omkostninger. For min husstand, bestående af to pensionister, er udgiften ca. 75.000 kr.

Det har hele tiden været min opfattelse, at alle ejendomme med septiktank og tømningsordning i Stevns kommune havde modtaget et tilsvarende krav, og at formålet således var en miljøforbedring.

Nu, umiddelbart før jeg skal have udført arbejdet på egen grund, ser jeg en række divergerende udtalelser vedrørende kravet til gennemførelse af denne separatkloakering.

Varly Jensen, repræsentant i Stevns Spildevand og medlem af kommunalbestyrelsen, foreslår et tillæg til spildevandsplanen, således at kravet om kloakering bortfalder for cirka 50 ejendomme i området ved Bøgeskoven.

Begrundelsen er, at »staten ikke længere stiller rensekrav i disse områder«, og »at rensning ikke har nogen miljømæssig betydning« (jf. Stevnsbladet den 24. sep. og 1. okt.).

Også i Faxe er der aktivitet, hvor kommune og forsyning har pålagt mange ejendomme at igangsætte kloakering »uden at der er påvist forurenende afløb fra ejendommene«, og det foreslås at gennemførelse af separatkloakering udsættes indtil alle forhold i denne sag er klarlagt (jf. FaxeBugten den 27. sep.).

I Hillerød, hvor der i årevis har været protester mod tvungen separatkloakering, dropper man tilsyneladende nu helt dette krav. Også her henvises der til den nye spildevandsplan. Tilsyneladende er der i et almindelige parcelhuskvarter ikke en »befæstningsgrad«, der berettiger til krav om rensning (jf. nyhederne den 6. okt.).

Siden 2011, hvor jeg første gang blev præsenteret for planen om separatkloakering, har jeg næret mistro til værdien af disse planer. Fraserne om miljøforbedring med reference til Miljøbeskyttelsesloven var for mig det eneste brugbare argument.

Når der nu angiveligt ikke er påvist nogen miljøforbedring, og man flere steder sætter spørgsmål til kommunernes påbud, bør dette vel komme borgerne til gode, således at påbuddet sættes på hold indtil alle nye aspekter i sagen er fuldt belyst.

En eventuel ukritisk opretholdelse af påbuddet kan selvfølgelig også være, at kommunen skal skaffe flere betalere til Stevns Forsyning, som så kan deltage i at finansiere en af Danmarks dyreste forsyningstjenester.

Kloakarbejdet på mit matrikelnummer påbegyndes om få dage. Findes der en udvej for at slippe for både problemer og udgift, vil jeg naturligvis gribe den chance.

Mit spørgsmål til Stevns kommune Teknik & Miljø er derfor:

Hvordan vil Stevns kommune håndtere denne sag, og hvordan og hvornår bliver de involverede borgere informeret?

Gunnar Larsen
Strandgabsvej 24
Rødvig

 

Skriv en kommentar