(Last Updated On: 24. januar 2022)

Sådan ser de to linjeføringer ud, hvor den nordligste ifølge Vejdirektoratets undersøgelse ikke er mulig på grund af beskyttede flagermus i Vallø Storskov. Og den sydligste, som også har tilføjet en kort alternativ forgrening, giver ingen mening at anlægge ifølge Stevns Kommune og nu også Vejdirektoratet. (Kortgrafik: Vejdirektoratet)

Af Henrik Fisker

Stevns: I december anbefalede Stevns Kommune i et høringssvar til Vejdirektoratet, at begge de sydlige linjeføringer for en eventuel statsvej mellem Stevns og Sydmotorvejen bliver ophævet. Samme synspunkt gjorde daværende borgmester Anette Mortensen (V) gældende på et møde med transportminister Benny Engelbrecht (S), hvor også Køges borgmester Marie Stærke (S) deltog.

Nu har Vejdirektoratet tilsluttet sig Stevns Kommunes holdning – det sker i et notat adresseret til Folketingets transportudvalg. Her hedder det i teknikersproget, at der fortsat “vil være usikkerhed om vejens placering.

“Vejdirektoratet vil på den baggrund ikke byggelinjesikre de i VVM-undersøgelsen undersøgte forslag A, B og B-b”.

Hvis Transportudvalget tilslutter sig denne indstilling, betyder det et farvel til de to linjeføringer, der går henholdsvis nord og syd om Hårlev, benævnt A og B.

Mens Stevns Kommunalbestyrelse tidligere har anbefalet linjeføring A, er den nu dømt ude, fordi den truer tre sjældne flagermusearter i Vallø Storskov. Linje B syd om Hårlev og Storskoven har ingen tilhængere blandt politikere, da den vurderes at flytte for få biler i forhold til omkostningerne ved at anlægge vejen.

Så nordligt som muligt

Mens Køge-borgmester Marie Stærke i Dagbladet har udtrykt tvivl om logikken i at fravælge linjeføring A gennem Vallø Storskov, fordi der er tale om en driftsskov, hilser hendes nye stevnske kollega Vejdirektoratets indstilling velkommen.

– Det er jeg meget tilfreds med. Et stort flertal i Kommunalbestyrelsen (alle partier minus Enhedslisten, red.) står bag vores høringssvar, hvor vi ønsker statsvejen placeret så langt mod nord som muligt. Det er her, at vi flytter mest trafik og dermed får mest for pengene, siger Henning Urban Dam (S).

På den baggrund anser han nu debatten om de sydlige linjeføringer som afsluttet.

– Nu er tavlen visket ren, og vi skal i gang med at tegne nye streger på landkortet. Det ser jeg frem til at gøre i samarbejde med Køge Kommune og de berørte borgergrupper, siger Stevns-borgmesteren.

Hvilke muligheder er der?

Efter at Vejdirektoratet i foråret 2021 afleverede sin VVM-redegørelse for de to sydlige linjeføringer, indstillede Stevns og Køge kommuner i fællesskab, at der laves en ny VVM-undersøgelse for en nordligere linjeføring. Den er ikke endeligt fastlagt, men det ligger i kortene, at den kan komme til at forløbe tæt på Herfølge.

Vejdirektoratet indstiller i sit notat til Transportudvalget, “at der sker en nærmere afklaring i forligskredsen bag infrastrukturplan 2035 af, hvilke linjeføringer der skal gennemføres en supplerende VVM-undersøgelse af”. Desuden “at den supplerende VVM-undersøgelse genbesøger forundersøgelsens forslag om en nordlig forbindelse kombineret med omfartsvejen ved Strøby Egede eller varianter heraf”.

Det sidste er formentlig sød musik i ørene på Stevns-politikerne, der i flere årtier har ønsket sig en omfartsvej syd om Strøby Egede, men gang på gang er løbet ind i miljømæssige problemer med at opnå tilladelse til at krydse Tryggevælde Ådal.

Derudover er det fortsat et åbent spørgsmål, om statsvejen – hvis den altså bliver til noget – skal placeres nord eller syd om Herfølge. Køge Byråd har hidtil med stort flertal modsat sig en linjeføring nord om Herfølge, hvor den flere steder vil komme tæt på bymæssig bebyggelse, mens en statsvej syd om byen vækker lokal modstand på grund af de landskabelige værdier i områder.

To alternative linjeføringer

Henning Urban Dam (S) ser frem til en åbenhjertig diskussion om linjeføringen.

– Som vi ser det, er der to alternative linjeføringer, som skal diskuteres og kortlægges i en ny VVM-undersøgelse. Den ene tager udgangspunkt mellem Strøby og Strøby Egede, mens den anden ligger nordligere tæt på Prambroen. Vi har i de to kommuner et fælles ønske om at finde den bedste placering, og det ser jeg frem til en god dialog med Køge Kommune om, siger den stevnske borgmester.

Han tilføjer, at Stevns Kommune derudover gerne ser hele processen fremskyndet.

– Som planerne ser ud i dag, skal arbejdet med at lave en ny VVM-undersøgelse først gå i gang i 2027, mens selve arbejdet med at anlægge vejen er planlagt til 2030 og frem. Det er mange år at vente på en løsning, alt imens trafikpresset på de nuværende veje vokser år for år, siger Henning Urban Dam.

 

Skriv en kommentar