(Last Updated On: 14. februar 2017)

Af Stevnsbladet den 8. februar fremgår, at Stevns Kommunes nuværende flertal er enige om at kæmpe for omfartsvejen ved Strøby Egede mod at lave natur andre steder.

Man kan andre steder læse, at Danmarks Naturforening (DN) roser projektet med den kunstige sø ved Ringstedvej i Køge til skyerne. Den fremkom ved, at man havde problemer med håndteringen af vandet i Køge å. Den virker i dag som en fuldstændig naturlig sø og en smuk indkørsel til Køge by.

Jeg hører på vandrørene, at man politisk har foreslået at lave et lignende projekt øst for Tingvejsbroen, dels for at få et bufferbassin til at optage og aflede regnvand, således at de jævnlige oversvømmelser af hele ådalen undgås, og samtidig får man et flot naturområde mage til det i Køge. Altså to gode projekter til samme pris

Så bliver jeg noget forundret over at høre, at DN’s lokale formand skyder projektet ned, når DN Stevns samtidig er utilfreds med kommunens varetagelse af naturen. Det minder mest om små børn, der slås om at få et bolsje først!

Måske var det en god idé at sætte sig sammen og få udført de mest nødvendige samfundsopgaver, i takt med hvad økonomien tillader.

Jeg husker godt DN’s ønske om en ekspertrapport over hele ådalen. Den kostede cirka to millioner kroner og ligger i dag bare og samler støv. Vi kunne have fået renset rigtig meget åbred op for de penge.

Jeg husker en lodsejers bemærkning til rapporten: »Ja, så fik vi papir på det, vi har vidst hele tiden«.

Tak til alle politikerne i Stevns Kommune for vejinitiativet. Fortæl jeres partifæller i Køge Kommune, at de nu har årtiers chance for statspenge til en forbedret infrastruktur i Køge-Stevns området.

Vi må håbe, at Køgeborgerne afkræver deres politikere et klart svar på det her til Kommunevalg 2017.

Georg Vad-Nielsen
Formand for Strøby Egede Borger- og Grundejerforening

 

Skriv en kommentar