(Last Updated On: 30. januar 2020)

Thomas Jensen (tv) og Flemming Petersen besigtiger en af kommunens regnbeskadigede veje. (Foto: Klaus Slavensky)

Klima: I 2019 faldt der 905,2 millimeter nedbør i Danmark.

Rekorden fra 1999 lyder på 905,5 millimeter, så man var 0,3 millimeter nedbør fra, at rekorden blev slået, men ifølge DMI falder der typisk omkring 700 millimeter regn på et år, så 2019 har derfor været særdeles vådt.

Årligt vejsyn

Det har Stevns Kommunes Vej- og Materielgård også mærket, og lige nu døjer de ansatte med at udbedre skader efter det ekstremt våde efterår.

– Vejnettet bliver tjekket en gang om året, og vi kigger på vejenes beskaffenhed i forhold til antal brugere, og så prioriterer vi hvad der skal laves først, forklarer afdelingsleder Thomas Jensen.

Konkret skade udbedres

Vi står ved Leret, som er en mindre sidevej i udkanten af Hellested, men ikke mindre end at vi bliver „forstyrret” af flere bilister.

Vi er foruden Thomas Jensen og Deres udsendte også Flemming Petersen (V), som er formand for Stevns Kommunes Plan, Miljø og Teknikudvalg.

Indkørslen til Leret er voldsomt skadet, og planen er lagt: Der skal laves en brød, så vandet kan sive væk og så skal asfalten genoprettes.

– På den korte bane har vi vejsynet, som Thomas omtalte, og på langt sigt forebygger vi med bl.a. regnvandsbassiner, dræn under veje og udskiftning af rør og belægninger, oplyser Flemming Petersen.

Parat til at rykke ud

Stevns Kommune har desuden indgået en aftale med entreprenørvirksomheden NCC, som bistår med større projektarbejder af kommunens vejnet.

– Men på sigt kræver det større investeringer. Problemet med de store vandmasser forsvinder ikke af sig selv, konstaterer Flemming Petersen.

– Totalt set er vores veje i fin stand, selv om der steder som f.eks. på Kystvejen er problemer, som vi er ved at klare, siger han.

– Ja, vi har rykket ud flere steder i efteråret, supplerer Thomas Jensen, og tilføjer, at Materielgården har en slamsuger, som kører rundt og klarer de akutte situationer.

Skadede idrætsanlæg

Den megen nedbør skaber også problemer for kommunens idrætsanlæg, hvor især boldbanerne er hårdt medtaget.

– Det siges, at det har været en af de vådeste vintre i 100 år, kommer det fra Flemming Petersen, som løfter idéen om at det kan blive nødvendigt at sammenlægge anlæg, fordi de store omkostninger og praktiske tiltag for at redde banerne kræver nytænkning.

– Vi plejer at strigle og klargøre banerne i april, og de store udsving på grund af vejrliget kræver flere arbejdstimer, siger Thomas Jensen.

– På langt sigt må vi tænke fleksibelt, samle kræfterne og måske bliver konsekvensen, at klubberne må køre derhen hvor banerne kan bruges, siger de begge.

Ny app-tjeneste

Et af de nye tiltag, som der arbejdes med, er en app-tjeneste, som kaldes „Giv et praj”, der bliver indført inden længe.

Herfra vil borgerne, som spotter en skade på f.eks. en vej, kunne fotografere den, sende den til kommunen med en kort beskrivelse, hvorefter man modtager ikke kun en kvittering, men også et followup om arbejdet går i gang, hvornår og når skaden er udbedret.

sky

Skriv en kommentar