(Last Updated On: 17. december 2015)

Den sidste uges tid har gravearbejdet i Nørregade ligget stille, da kloakeringsarbejderne sidste onsdag stødte på nogle historiske sten i undergrunden.

19msb pVejkiste2(Foto: Museum Sydøstdanmark)

STORE HEDDINGE: Nørregade er i øjeblikket spærret, da der bliver gravet ny spilde- og regnvandsledning ned. Det sker som en del af Stevns kommunes spildevandsplan.

Arbejdet, som udføres af entreprenørfirmaet Arkil A/S, er netop afsluttet på Kronhøjvej. Under gravearbejde ud for stien mellem Kronhøjvej og Nørregade, opdagede kloakeringsarbejderne efter at have gravet nogle store sten op, at der var et hulrum ind til den ene side af kloakgrøften. De lyste ind i den og så en lang, stensat tunnel, hvorefter de tog kontakt til Museum Sydøstdanmark.

– »Tunnelen« er en såkaldt vejkiste, der har ført vand under vejen. Den har spændt over (under) hele gadens bredde. Vi har nu målt den op og beskrevet, hvordan den så ud, både i skrift og i fotografi. Disse oplysninger bliver indberettet til Kulturministeriets database, Fund og Fortidsminder, så vores viden om tunnelen vil blive tilgængelig for alle og gemt for fremtiden. Desværre skulle vejkisten fjernes, den lå lige i krydsfeltet mellem to kloakbrønde og seks rørledninger, oplyser museumsinspektør hos Museum Sydøstdanmark, Dorthe Wille-Jørgensen til Stevnsbladet.

Museumsdirektøren kan også fortælle, at det er det første fund nogensinde af en vejkiste i Store Heddinge området. Der blev desuden fundet lidt potteskår og et par knogler, som det ikke har været muligt at datere på.

Oplysninger efterlyses

Dorthe Wille-Jørgensen vil meget gerne høre fra håndværkere – og andre – som har stiftet bekendtskab med denne eller lignende vejkister på Stevns.

– Vejkister er kulturminder, der desværre ofte bliver overset. Hvad denne her angår, så er jeg ret sikker på, at gamle arbejdsmænd må have set den. Der ligger kabler, gasrør, vand med mere hen over og tværs igennem, så nogen må have set vejkisten tidligere, siger hun.

Hvis der er nogen, som mener at have set en vejkiste – enten den i Nørregade eller andre steder på Stevns, vil Museum Sydøstdanmark meget gerne høre mere. De kan kontaktes på telefon 70701236.

Læs mere om fundet og hvad det betyder for gravearbejdet i lørdagens udgave af Stevnsbladet.

rmh

 

Skriv en kommentar