(Last Updated On: 20. juli 2018)

Jeg er på ingen måde imod fremskridt. Jeg er derimod glad for, at Strøby Egede udvikler sig, og at der kommer nye borgere til byen.

Til gengæld mener jeg, at Stevns kommune opfører sig helt uansvarligt i forhold til byens eksisterende borgere og i den grad overfor mig.

Mit hus har nu ligget på Stevnsvej i mere end 110 år. Selv om jeg ikke selv har boet i huset så længe, kan man vel omtale mig som en af byens ‘gamle’ borgere, en god skatteborger, der gerne bidrager til kommunekassen på månedlig basis.

I forbindelse med byggeriet af de mange nye villaer på Stolpegaards jorde har man nu fra kommunens side besluttet at udvide vejen med en svingbane til venstre. Det byggeri kommer ikke blot til at koste mig indkørslen til min ejendom, men også en væsentlig nedsættelse af værdien af min ejendom. Det mener kommunen åbenbart ikke, det er vigtigt at informere mig om.

Jeg fandt først ud af kommunens planer om vejudvidelsen, da de begyndte at markere min indkørsel til ekspropriation. Den 110-årlige rettighed min ejendom har nydt godt af til brug for indkørslen til mit hus, mener kommunen ikke er vigtig, eller gældende. Ej heller finder kommunen det nødvendigt at besvare henvendelserne fra den advokat, jeg har været nødsaget til at sætte på sagen. Stevns kommunes behandling af mine henvendelser er fuldstændig uacceptabelt.

Jeg er ked af, at tilkørselsforholdene til de nye villaer ikke var tænkt ind i udvidelsen af Strøby Egede fra starten. Man kunne naturligvis let have forudset, at der med flere hundrede nye beboere ville blive pres på vejen. Det burde ejeren af Stolpegaard, der jo har tjent godt på udstykningen af hans landbrugsjord, have tænkt ind i projektet, og kommunen burde naturligvis have forlangt, at vejudvidelsen skulle ske på selvsamme jorde som en del af projektet. Det skete ikke, og nu mener både kommune og udstykker, at andre skal betale for deres gode fortjeneste, deriblandt mig. Det er helt uacceptabelt.

Jeg ser nu ingen anden udvej end offentligt at skrive om Stevns kommunes helt uacceptable behandling af deres borgere.

Jeg forlanger ikke meget, blot at man rykker projektet 10 til 15 meter frem, således at jeg stadig kan benytte indkørslen til min ejendom. Er det mon for meget at forlange?

Christina Liaos
Stevnsvej 124
Strøby Egede

 

Skriv en kommentar