(Last Updated On: 14. maj 2019)

Omkring 120 grundejere og andre interesserede mødte op til kommunens borgermøde om fremtiden for de mange boliger i Strøby Egede, der nu overgår fra sommerhusområde til helårsstatus

Omkring 120 grundejere og andre borgere var mødt op i Strøby Idrætscenter.

Strøby Egede: Processen med at formulere en lokalplan for det nuværende sommerhusområde langs Kystvejen i Strøby Egede, som efter en afstemning blandt beboerne skal overgå til helårsstatus, skrider fremad.

Lokalplanforslag 189 og det tilhørende kommuneplantillæg 2 er i offentlig høring frem til mandag 27. maj, og på Kommunalbestyrelsens møde onsdag 26. juni ventes det endeligt vedtaget. Det er samtidig sidste frist for at indsende lokalplanen til de statslige myndigheder for, at tilladelsen til helårsstatus ikke bliver forældet.

Arbejdet med lokalplanen har stået på gennem en længere perioder, og der er holdt møder med de berørte grundejerforeninger såvel som et formøde i marts, der samlede omkring 70 deltagere.

Stor spørgelyst

Torsdag aften i sidste uge blev det afsluttende borgermøde holdt i Strøby Idrætscenter, og her mødte omkring 120 grundejere og andre interesserede op. De kom mest med afklarende tekniske spørgsmål, men der var dog også plads til debat og enkelte polemiske bemærkninger.

Lokalplanen omfatter et område på cirka 30,8 hektar med 255 ejendomme, hvoraf de 12 er eksisterende helårshuse. Men i praksis fungerer over halvdelen af ejendommene som helårsboliger. Et mindretal fungerer fortsat som sommerhuse, selv om de kommer til at ligge i et område med helårsstatus; og det vil de fortsat kunne gøre under nærmere fastsatte betingelser, blev det slået fast på borgermødet.

Nej til dobbelthuse

I debatten var byggehøjden ét af de emner, som flere borgere havde spørgsmål til. Der var både bekymringer for skyggevirkninger om aftenen samt om risikoen for indkig fra første etage ned i naboens have. Andre udtrykte derimod tilfredshed med, at byggehøjden er blevet hævet.

Andre ville vide, hvorfor lokalplanen slet ikke giver mulighed for tæt lav bebyggelse, men kun for åbent lav. Det forhindrer opførelsen af dobbelthuse på samme grund, hvilket flere borgere efterlyste.

Områdets grundejerforeninger har i et tidligere høringssvar fravalgt muligheden for dobbelt- og rækkehuse, som derfor er gledet ud af lokalplanen. Debatten afslørede, at nogle af de tilstedeværende åbenbart ikke er enige med deres grundejerforeningsbestyrelse.

– Personligt ser jeg gerne flerfamiliehuse, hvor man f.eks. kan bo sammen med sine forældre. Er der mulighed for at opnå dispensation? Men det må være bedre at skrive muligheden for det ind i reglerne fra start end at skulle give dispensation hver gang, mente en grundejer.

Forbud mod kældre

Udvalgsformand Flemming Petersen (V) havde påtaget sig rollen som ordstyrer på borgermødet.

Andre ville vide, hvorfor lokalplanen nedlægger forbud med et bygge kælder i nye bebyggelser i hele området. Det begrundes med risikoen for oversvømmelse ved kraftigt regnskyl, men det fandt flere, måtte være grundejerens eget problem og ikke kommunens. Forklaringen fra kommunen var, at spildevand bør udledes fra stueplan, og hvis man f.eks. etablerer badeværelse i kælderetagen, kan der opstå problemer, hvis kloakledningen ikke ligger dybt nok.

Mod mødets slutning kom spørgsmålet om trafikafviklingen i området på bordet. Spørgsmålet gik på trafikken på Kystvejen, som spørgeren fandt for tæt, men aftenens ordstyrer: udvalgsformand Flemming Petersen tog fat et andet sted:

– Nøglen til en løsning af trafikproblemerne i hele Strøby Egede er en omfartsvej syd om byen. Den er stadig med i kommuneplanen, mens EU’s miljøbeskyttelse og ikke mindst en anlægssum på mindst 60 millioner kroner står i vejen. Strøby Egede ligger, hvor Strøby Egede ligger – med en å på den ene side og havet på den anden. Det giver nogle udfordringer – men hvis der viser sig en udvej engang i fremtiden, skal vi nok slå til, sagde Flemming Petersen, inden han rundede mødet af og sagde tak for i aften.

Tre delområder

På borgermødet blev lokalplanen deltaljeret gennemgået af medarbejdere fra kommunens tekniske forvaltning.

Planen deler området op i tre:

  • Område A er strækningen langs kystsiden – med spredt bebyggelse og med forskelligt udtryk
  • Område B er ejendommene på den anden side af Kystvejen – størrelsen på såvel grunde som huse er meget forskellig
  • Område C omfatter Brinken og Skrænten – overvejende en homogen bebyggelse

Sammenlagt fremstår bebyggelsen i hele lokalplanens område meget uensartet. Hertil kommer trafikpresset, som også er forskelligt. Mens der er en del gennemgående trafik på Kystvejen, er der kun intern trafik i det lukkede vejsystem på Brinken og Skrænten.

Det fører i lokalplanen frem til forslaget om følgende bebyggelsesprocent og byggehøjde:

  • Område A: 20 procent bebyggelse kun i én tage på højst 5,5 meter.
  • Område B: 30 procent bebyggelse med én etage på højst 5,5 meter og to etager på højst 8,5 meter.
  • Område C: 30 procent bebyggelse med én etage på højst 5,5 meter og halvanden etage på højst 8,5 meter.

Skriv en kommentar